IslamiCity.com Apabila membincangkan sebarang aspek peradaban Islam, matlamat yang akhir dan dasar kreatifnya mestilah dilihat sebagai berlandaskan Al-Quran, kitab suci Islam. Budaya Islam sebenarnya “budaya Al-Quran” kerana takrif, struktur, matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat budaya Islam itu semuanya dihasilkan daripada seni penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam abad ketujuh Masihi. Orang Islam tidaklah sekadar mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran hakiki daripada Al-Quran. Perkara yang juga begitu mendesak dan memaksa adalah idea-idea Al-Quran tentang alam semula jadi, tentang manusia dan semua makhluk hidup yang lain, tentang pengetahuan, tentang institusi sosial, politik dan ekonomi yang diperlukan bagi mengendalikan masyarakat yang sihat. Pendeknya, semua ini meliputi setiap cabang pembelajaran dan aktiviti kehidupan manusia. Ini bermakna bahawa dalam Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, terdapat prinsip-prinsip asas bagi keseluruhan budaya dan peradaban. Tanpa wahyu tentang prinsip-prinsip asal itu, budaya tidak dapat dibangunkan. Tanpa wahyu itu juga, mungkin tidak akan ada agama Islam, negara Islam, falsafah Islam, undang-undang Islam, masyarakat Islam mahupun organisasi politik dan ekonomi Islam. Seni peradaban Islam perlu juga dilihat sebagai pernyataan estetik yang berasaskan Al-Quran. Aspek budaya Islam ini harus dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat Al-Quran dari segi asas dan motivasi. Begitulah juga seni peradaban Islam haruslah dilihat sebagai ungkapan estetika yang sama bentuknya dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya kesenian Islam adalah kesenian Al-Quran. al-Faruqi. (1992). Atlas Budaya Islam.
QuranExplorer.com

Followers

Saturday, 26 September 2009

Kejadian manusia

The Miracle of LifeWahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang kebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan; (Kami jadikan secara yang demikian) kerana Kami hendak menerangkan kepada kamu (kekuasaan Kami) dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim (ibu yang mengandung itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa dan (dalam pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga dia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu dan (ingatlah satu bukti lagi); Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila Kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya (dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh) dan gembur membusutlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. (Al-Hajj, Chapter #22, Verse #5)

Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku, sesudah itu Tuhan menciptakannya, dan menyempurnakan kejadiannya (sebagai manusia)? (Al-Qiyama, Chapter #75, Verse #38)

Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui, bahawa Kami telah menciptakan dia dari (setitis) air benih? Dalam pada itu (setelah Kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya) maka dengan tidak semena-mena menjadilah dia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya (mengenai kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang yang mati), (Ya Seen, Chapter #36, Verse #77)

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya (menghidupkan kamu semula), bahawa Dia menciptakan kamu dari tanah; setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. (Ar-Room, Chapter #30, Verse #20)

Dia menciptakan manusia dari air benih, (setelah sempurna kejadiannya), tiba-tiba menjadilah dia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya. (An-Nahl, Chapter #16, Verse #4)

Models for the Process of Creativity


The Wallas Model for the Process of Creativity
Preparation (definition of issue, observation, and study)
Incubation (laying the issue aside for a time)
Illumination (the moment when a new idea finally emerges)
Verification (checking it out)


Barron's Psychic Creation Model
Conception (in a prepared mind)
Gestation (time, intricately coordinated)
Parturation (suffering to be born, emergence to light)
Bringing up the baby (further period of development)


Rossman's Creativity Model
Observation of a need or difficulty
Analysis of the need
A survey of all available information
A formulation of all objective solutions
A critical analysis of these solutions for their advantages and disadvantages
The birth of the new idea -- the invention
Experimentation to test out the most promising solution, and the selection and perfection of the final embodiment


Osborn's Seven-Step Model for Creative Thinking
Orientation: pointing up the problem
Preparation: gathering pertinent data
Analysis: breaking down the relevant material
Ideation: piling up alternatives by way of ideas
Incubation: letting up, to invite illumination
Synthesis: putting the pieces together
Evaluation: judging the resulting ideas


The Creative Problem Solving (CPS) Model
Objective finding
Fact finding
Problem finding
Idea finding
Solution finding
Acceptance finding


Koberg and Bagnall's Universal Traveler Model
Accept the situation (as a challenge)
Analyze (to discover the "world of the problem")
Define (the main issues and goals)
Ideate (to generate options)
Select (to choose among options)
Implement (to give physical form to the idea)
Evaluate (to review and plan again)


A Model for Creative Strategic Planning
Analysis: standard planning; insight development
Creativity: creative leaps; strategic connections
Judgment: concept building; critical judgment
Planning: action planning; creative contingency planning
Action: flexible implementation; monitoring results


Process for Creation
Conception
Vision
Current reality
Take action
Adjust, learn, evaluate, adjust
Completion
Living with your creation

Lulusan STAM layak ke IPTA

Semua lulusan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) yang berkelayakan kini boleh diterima masuk ke semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) mulai sesi pengajian akan datang.
JPA telah mengiktiraf STAM dan lulusannya boleh memohon kursus pengajian Islam atau gandingan pengajian Islam dengan kursus lain seperti ekonomi dan sebagainya.
Selaras dengan pengiktirafan itu, lulusan STAM yang diterima masuk ke IPTA layak menerima pinjaman Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional (PTPTN).