IslamiCity.com Apabila membincangkan sebarang aspek peradaban Islam, matlamat yang akhir dan dasar kreatifnya mestilah dilihat sebagai berlandaskan Al-Quran, kitab suci Islam. Budaya Islam sebenarnya “budaya Al-Quran” kerana takrif, struktur, matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat budaya Islam itu semuanya dihasilkan daripada seni penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam abad ketujuh Masihi. Orang Islam tidaklah sekadar mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran hakiki daripada Al-Quran. Perkara yang juga begitu mendesak dan memaksa adalah idea-idea Al-Quran tentang alam semula jadi, tentang manusia dan semua makhluk hidup yang lain, tentang pengetahuan, tentang institusi sosial, politik dan ekonomi yang diperlukan bagi mengendalikan masyarakat yang sihat. Pendeknya, semua ini meliputi setiap cabang pembelajaran dan aktiviti kehidupan manusia. Ini bermakna bahawa dalam Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, terdapat prinsip-prinsip asas bagi keseluruhan budaya dan peradaban. Tanpa wahyu tentang prinsip-prinsip asal itu, budaya tidak dapat dibangunkan. Tanpa wahyu itu juga, mungkin tidak akan ada agama Islam, negara Islam, falsafah Islam, undang-undang Islam, masyarakat Islam mahupun organisasi politik dan ekonomi Islam. Seni peradaban Islam perlu juga dilihat sebagai pernyataan estetik yang berasaskan Al-Quran. Aspek budaya Islam ini harus dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat Al-Quran dari segi asas dan motivasi. Begitulah juga seni peradaban Islam haruslah dilihat sebagai ungkapan estetika yang sama bentuknya dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya kesenian Islam adalah kesenian Al-Quran. al-Faruqi. (1992). Atlas Budaya Islam.
QuranExplorer.com

Followers

Wednesday, 22 July 2009

UPSI ditutup seminggu

30 Julai (HM)
IPOH: Empat pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim disahkan dijangkiti Influenza A (H1N1) selepas menjalani ujian saringan dilakukan Jabatan Kesihatan. Berikutan itu, institusi pengajian terletak 130 kilometer ditutup bermula hari ini sehingga 5 Ogos ini bagi mengelakkan penularan wabak itu. Pendaftar UPSI, Datuk Rusley Taib, berkata beberapa pelajar mengadu demam dan sampel darah diambil Jabatan Kesihatan bagi menjalani ujian saringan untuk mengenalpasti punca sebenar penyakit mereka. Rusley berkata, selepas keputusan ujian kesihatan itu diperoleh, kampus itu diarahkan ditutup selama seminggu oleh Kementerian Kesihatan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.

PSK09_UMS

PSK09_UMS

Friday, 17 July 2009

Cabaran melahirkan insan yang cemerlang

Oleh NIKHAT NIAZ AHMAD
ARKIB (UM) : 08/07/2009

ORGANISASI yang cemerlang bergantung kepada kecemerlangan individu di dalamnya. Pengurusan sumber manusia merupakan istilah yang diguna pakai bagi mendefinisikan pendekatan strategik dan koheren dalam mengurus aset bernilai dan penting organisasi iaitu modal insan. Umumnya, modal insan bertindak secara individu atau berkumpulan dalam menyumbang kepada pencapaian visi, misi serta objektif sesebuah organisasi.

Memandangkan ciri-ciri sumber manusia yang kompleks, dinamik dan sukar dikawal menyebabkan pengurusan sumber manusia menjadi satu seni yang bukan sahaja subjektif tetapi amat mencabar. Dalam mendefinisikan pengurus sumber manusia, ia diklasifikasikan sebagai individu atau sekumpulan individu yang dipertanggungjawabkan secara total dalam semua urusan berkaitan dengan sumber manusia sesebuah organisasi. Bagi melahirkan pekerja yang cemerlang dalam sektor awam, ciri-ciri Budaya Kerja Kelas Pertama perlu disuburkan dalam jiwa dan sanubari setiap penjawat tersebut.

"Budaya Kerja Kelas Pertama merupakan asas penting dalam melahirkan pekerja cemerlang dan ia didefinisikan sebagai amalan terbaik dan terpuji yang melangkaui kebiasaan. Ia merangkumi aspek pemikiran, pengurusan perasaan dan dimanifestasikan melalui perlakuan, tindakan dan cara bekerja yang penuh berintegriti serta dapat memuaskan harapan semua pihak bagi menjadikan diri, masyarakat dan negara ke arah lebih maju. Pembangunan sumber manusia perlu digilap kerana ia merupakan elemen penting dalam memastikan negara terus berdaya saing dan berdaya tahan, lebih-lebih lagi dalam ekonomi sejagat yang berlandaskan pengetahuan serta bertunjangkan sains dan teknologi". (Ucapan Bajet 2007, YAB Perdana Menteri Malaysia, 30 September 2005).

Ciri-ciri pekerja cemerlang yang disimpulkan dengan akronim PERDANA merangkumi aspek-aspek berikut:
- Pantas dan Positif – Berhasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan responsif serta sentiasa memikirkan langkah-langkah memaju dan mempertingkatkan kualiti diri sendiri, perkhidmatan dan organisasi.
- Empati – Berkebolehan memahami bagaimana orang lain melihat serta merasa terhadap sesuatu perkara serta berupaya menghayati kehendak orang lain secara komprehensif.
- Relevan – Memastikan supaya tindakan dan perkhidmatan yang diberikan sentiasa diperbaharui serta memupuk minda mencipta dan penambahbaikan supaya sesuai dengan perubahan semasa.
-Daya Saing – Mempunyai kelebihan dan keunikan tertentu dalam menyampaikan perkhidmatan agar sentiasa diingati, dihargai dan mampu bersaing sehingga bertaraf dunia.
- Amanah, Adil dan Integriti – Melaksanakan tugas dengan penuh amanah, adil dan berintegriti yang mampu direalisasikan melalui pembinaan akhlak, moral, budi pekerti mulia serta pemerkasaan kerohanian, etika dan nilai-nilai murni yang lain.
-Nilai Tambah dan Kelainan – Sentiasa berkeinginan untuk mencipta dan mencuba sesuatu yang baru serta memberi nilai tambah dalam diri individu, kumpulan dan organisasi yang turut diperlihatkan ketika menyampaikan perkhidmatan.
-Arif dan Berilmu – Melakukan sesuatu tindakan atau membuat sesuatu keputusan dengan bijaksana serta mengamalkan pembelajaran berterusan bagi memastikan kecemerlangan perkhidmatan tersebut.

Isu dan Masalah
Isu dan masalah dalam melahirkan penjawat awam yang cemerlang adalah seperti berikut:
-Sikap penjawat awam yang tidak bersemangat, tidak berdisiplin dan tidak bertanggungjawab serta malas;
-Penjawat awam yang kurang mahir serta tidak kompeten dengan bidang tugas masing-masing terutama sekali bagi penjawat awam yang baru dilantik atau baru dinaikkan pangkat dan masih belum dapat menghayati bidang tugas dan peranan sebenar yang perlu dilaksanakan;
-Kegagalan penjawat awam secara umumnya untuk menghayati, menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai murni, positif, etika serta nilai bersama atau budaya korporat sesebuah organisasi tersebut;
-Pengurusan tertinggi organisasi yang terlalu bersikap autokratif dan mendominasi secara menyeluruh proses membuat keputusan dan sebagainya akan meminggirkan secara langsung pandangan dan pendapat penjawat awam yang lain dan keadaan ini akan melemahkan semangat warga kerja organisasi dalam menjayakan visi, misi dan objektif organisasi tersebut;
-Sistem kerja organisasi yang kaya dengan elemen-elemen birokrasi boleh menjejaskan proses kerja organisasi sekiranya wujud ruang-ruang bagi berlakunya penyelewengan atau salah guna kuasa;
-Organisasi perlu melaksanakan penstrukturan semula bagi memantapkan perjawatan sedia ada, menambah jawatan baru serta penambahan Unit Audit Dalam bagi mewujudkan elemen keseimbangan dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut; dan
-Tiada strategi yang cekap, berkesan dan teratur dalam mengambil tindakan ke atas warga kerja yang tidak mematuhi pekeliling, prosedur serta arahan pentadbiran organisasi. Malahan, strategi pemantauan dan penguatkuasaan juga tidak dipatuhi dan diamalkan secara menyeluruh.

Strategi
Strategi serta langkah-langkah yang wajar diambil oleh sesebuah organisasi bagi menangani isu dan cabaran pengurusan sumber manusia adalah seperti berikut:
-Mengadakan aktiviti-aktiviti yang mampu memupuk persekitaran suasana kerja yang lebih kondusif bagi proses pembelajaran. Di mana pembelajaran dijadikan sebagai satu budaya organisasi dan peluang bagi meningkatkan ilmu pengetahuan diberikan secara saksama kepada semua warga kerja organisasi yang berminat;
-Meningkatkan kemahiran warga kerja organisasi menerusi latihan atau kursus. Aktiviti hands-on dapat dilaksanakan bagi melihat keberkesanan latihan/kursus yang diadakan menerusi on-the-job-training ini.
-Memberi galakan secara menyeluruh menerusi budaya korporat organisasi bagi meningkatkan pengamalan, penghayatan serta penambahbaikan diri ke atas warga kerja dalam mempraktikkan nilai-nilai murni, etika kerja dan sebagainya dalam organisasi;
-Mengubah gaya kepimpinan daripada authocrative kepada demokratik bagi memberi peluang kepada warga kerja dalam proses membuat keputusan serta berkongsi secara langsung visi, misi dan objektif organisasi tersebut; dan
-Mengenalpasti sistem kerja yang komprehensif dan berkesan bagi membolehkan proses serta prosedur kerja dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur serta mengelakkan sebarang ruang atau peluang berlakunya salah laku dalam organisasi tersebut.

Penutup
Modal insan merupakan kunci utama jatuh bangunnya sesebuah organisasi perlu dibimbing mengikut acuan tersendiri organisasi tersebut bagi memastikan pencapaian visi, misi dan objektif organisasi dapat direalisasikan secara menyeluruh. Nilai sebenar kejayaan strategi dan langkah-langkah untuk melahirkan sumber manusia yang cemerlang adalah tertakluk kepada komitmen serta sokongan padu warga kerja serta pelaksanaan strategi dan langkah yang disarankan.

Justeru itu, adalah amat penting garis panduan untuk memantapkan pengurusan sumber manusia sesebuah organisasi dikaji dari semasa ke semasa bersesuaian dengan perubahan yang berlaku supaya ia sentiasa kekal relevan dan bersifat 'tidak lapuk dek hujan serta tidak lekang dek panas'. Apatah lagi bagi agensi-agensi yang menguruskan hal ehwal Islam seperti JAWHAR dan Majlis-Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).

Siswa digesa cemerlang

Oleh BAZLI ABDUL RAHMAN
ARKIB (UM) : 12/07/2009

KANGAR 11 Julai - Mahasiswa perlu menyasarkan kecemerlangan akademik sebagai matlamat dan perjuangan utama mereka ketika berada di institusi pengajian tinggi (IPT).

Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Md. Isa Sabu berkata, prestasi akademik yang cemerlang amat penting bagi membolehkan mereka merealisasikan cita-cita dan berjaya dalam hidup.

Bagi mencapai kecemerlangan berkenaan katanya, ia menuntut setiap mahasiswa bekerja lebih keras dan tidak jemu terhadap jadual kerja harian akademik.

"Kejayaan setiap individu banyak dipengaruhi kegigihannya sendiri. Salah satu kumpulan yang mesti memiliki kegigihan sedemikian ialah mahasiswa.

"Mahasiswa tidak boleh memandang mudah terhadap sukatan mata pelajaran, ini kerana keputusan setiap peperiksaan akan mempengaruhi masa depan mereka,'' katanya ketika berucap merasmikan Konvokesyen Kolej Antarabangsa Teknologi Profesional Perlis di Dewan 2020 di sini hari ini.

Teks ucapan Menteri Besar itu dibacakan oleh Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri, Abdul Hadi Haron.

Md. Isa juga turut mengingatkan mahasiswa sama ada di IPT awam mahupun swasta agar memiliki semangat juang yang tinggi ketika memburu kecemerlangan akademik demi masa depan Malaysia sendiri.

"Mahasiswa sekarang merupakan sebahagian daripada generasi muda yang akan menentukan kemajuan masa depan negara.

"Justeru, adalah mustahak setiap mahasiswa memiliki tahap kecemerlangan akademik di tahap maksimum," tegasnya.

Thursday, 16 July 2009

Konvo UPSI 2009

11 - 15 Ogos, 2009

Tahniah! kepada seluruh graduan UPSI khususnya graduan bidang Pendidikan Seni. Semuga segala titik peluh tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi saksi kepada seluruh kebaikan dan kebajikan yang dilakukan.

Bidang Pendidikan Seni

11 Ogos (sesi 1; pagi): Graduan Doktor Falsafah dan Sarjana
12 Ogos (sesi 4; ptg): Graduan Sarjana Muda


Seni visual tuntutan naluri,
Tercipta dari rahmat Ilahi;
Segala yang kreatif makmurkan duniawi,
Jika disalah guna rosak peribadi.

Yang berlalu itu tinggallah sudah,
Diari yang baru ditinta seadanya;
Cinta yang Esa jauhkan yang punah,
Sentiasa menerima fikir hambanya.

Kreativiti boleh menjadi apa sahaja,
Sama ada yang hina atau yang mulia;
Jangan dicabar balasan yang Esa,
Kelak merana sepanjang masa.

Selamat maju jaya dalam kerjaya yang diminati dengan penuh kesabaran dan ketaqwaan.


Saturday, 11 July 2009

Tokoh akademik mahu PPSMI dimansuhkan segera

ARKIB (UM) : 09/07/2009

TANJUNG MALIM 8 Julai - Tokoh akademik mendesak kerajaan supaya memansuhkan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) dengan segera dan bukannya menunggu sehingga 2012.

Pemegang Kursi Tun Abdul Ghafar Baba, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling berkata, dasar itu perlu dimansuhkan dengan segera kerana PPSMI terbukti satu kesilapan.

'''Kenapa hendak tunggu sehingga 2012 baru nak dimansuhkan. Sesuatu dasar yang silap perlu ditamatkan dengan segera.

''Tidak timbul soal penganiayaan kepada pelajar dan guru yang telah melalui proses pembelajaran dan pengajaran dalam PPSMI kerana ilmu itu adalah kelebihan bagi mereka," katanya ketika ditemui Utusan Malaysia selepas seminar Integrasi Nasional di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) di sini hari ini.

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas keputusan kerajaan memansuhkan PPSMI selepas tujuh tahun dasar itu dilaksanakan sehingga menimbul pelbagai polimik.

Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini berkata, pengajaran dan pembelajaran kedua-dua mata pelajaran itu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil pula dalam bahasa ibunda masing-masing.

Tambah Zainal, pelajar dan guru yang telah mengikuti PPSMI tidak akan menghadapi sebarang masalah jika keputusan memansuhkan dasar itu dilaksanakan serta-merta.

Tegas beliau, langkah kerajaan melambatkan tempoh memansuhkan PPSMI hanya akan merendahkan lagi nilai ekonomi bahasa Melayu.

Turut bersetuju dengan desakan itu ialah Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin.

Katanya, pelaksanaan dasar PPSMI adalah satu kesilapan besar kerajaan kerana membuat keputusan tanpa menimbang pandangan rakyat terlebih dahulu.

''Ini adalah pengajaran kepada kerajaan supaya tidak meminggirkan rakyat dalam membuat keputusan berhubung sesuatu dasar pada masa hadapan.

''Apatah lagi PPSMI mempunyai kaitan dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Namun, saya tetap memuji kerajaan kerana berani mengakui kesilapan lalu," jelasnya.

Menurut Shamsul, langkah menguatkuasakan PPSMI dalam tempoh tiga tahun lagi adalah sesuatu yang merugikan pelajar Melayu terutamanya di kawasan luar bandar.

Galakkan anak aktif bermain

ARKIB (UM): 09/07/2009

TENTU ramai yang bersetuju bahawa udara segar, sinaran matahari serta senaman adalah baik untuk anak-anak. Bagaimanapun sekerap manakah mereka diberi peluang untuk berlari bebas dan berseronok membuat apa sahaja yang mereka mahu sambil menikmati sinaran sang suria?

Ini kerana ramai ibu bapa yang tidak begitu membenarkan anak-anak berlari sebebas itu kerana bimbangkan keselamatan dan boleh memudaratkan kesihatan.

Namun laporan klinikal oleh Kenneth R. Ginsburg yang diterbitkan dalam jurnal American Academy of Pediatrics menyatakan bahawa bermain merupakan penyumbang utama kepada perkembangan kognitif, fizikal, sosial dan emosi serta kesejahteraan kanak-kanak yang turut memberi peluang kepada ibu bapa berinteraksi dengan anak-anak mereka.

Pendapat itu turut dipersetujui oleh Pengarah Pemasaran Johnson & Johnson, Stanford Guo yang menyatakan bahawa bermain membolehkan kanak-kanak mencipta dan menerokai suatu dunia yang dapat mereka kuasai.

Di samping itu bermain juga mengawal rasa takut sambil berlatih menjadi dewasa. Dalam dunia tersebut, mereka memperoleh kebolehan-kebolehan baru yang membawa kepada keyakinan diri serta ketabahan yang di perlukan bagi menghadapi cabaran-cabaran mendatang.

Kanak-kanak juga digalakkan untuk bermain di luar kerana ruang yang luas. Mereka boleh berlari bebas dan ini membantu mereka tidur dengan lebih lena pada waktu malam dan mengurangkan risiko obesiti.

Pakar perkembangan kanak-kanak pernah mengatakan bahawa kanak-kanak yang banyak menghabiskan masa di luar mempunyai perilaku yang lebih baik, kurang nakal serta lebih mudah dikawal.

"Dengan pelbagai sebab yang membuktikan kebaikan bermain terutamanya di luar, masih terdapat banyak sebab kanak-kanak kini jarang bermain di luar berbanding dahulu.

"Kanak-kanak masa kini sering mendapat hiburan di dalam rumah melalui televisyen dan permainan komputer.

"Mereka juga sibuk dengan aktiviti-aktiviti lepas sekolah seperti tuisyen atau kelas-kelas bimbingan, dan tiada di rumah sewaktu masa yang sesuai untuk bermain di luar (sebelum terbenam matahari).

"Tidak lupa juga golongan ibu bapa yang tidak menggalakkan anak mereka untuk bermain di luar kerana merasakan bermain di luar tanpa pengawasan adalah tidak selamat," katanya ketika merasmikan Kempen Jom Main! Johnson's Baby Powder baru-baru ini.

Menurut Guo, Kempen Jom Main! Johnson's Baby Powder yang diadakan baru-baru ini adalah untuk menggalakkan kepentingan bermain serta aktiviti fizikal dalam kehidupan seorang kanak-kanak.

Pada hari tersebut, sebuah taman permainan kanak-kanak yang luas direka khas untuk ibu bapa dan anak-anak untuk menikmati aktiviti di luar rumah, serta memahami kebaikan aktiviti-aktiviti tersebut bermula daripada peringkat umur yang muda.

Acara famili yang diadakan di Padang Timur, Petaling Jaya telah dianjurkan dengan kerjasama Q-dees, francais sistem pendidikan tadika, bagi menarik minat golongan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak tahap pra-sekolah.

Selain daripada menyediakan pengalaman bermain di luar rumah, Johnson's Baby Powder telah mengambil inisiatif memperkenalkan sebuah portal maklumat online bagi ibu bapa mendapatkan tip-tip bermain dengan anak dengan seronok dan kreatif, agar hari minggu serta musim cuti anak-anak tidak lagi membosankan.

Portal web tersebut turut menyediakan maklumat tentang perkembangan kanak-kanak pra-sekolah, tip-tip keibubapaan serta album gambar bagi ibu bapa berkongsi detik-detik riang bermain dengan anak-anak.

Stimulating Interest In Science And Nurturing Art Appreciation

By Mohd Azhar Ibrahim

KUALA LUMPUR, July 10 (Bernama) -- Petronas is highly committed to the culture and practice of life-long learning and recognises that the learning process can also be effectively facilitated in an informal and people-friendly setting.

In adopting a holistic approach towards education, apart from educational and training institutions like Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) located in Bandar Seri Iskandar, Perak, PETRONAS Management Training Centre (PERMATA) in Bangi, Selangor and Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (INSTEP) in Batu Rakit, Terengganu; PETRONAS has also established the Petrosains Discovery Centre and Galeri PETRONAS to stimulate interest and promote understanding in science, and nurture art appreciation among Malaysians regardless of age or status.

Petrosains, which is Malaysia's first interactive science discovery centre, is dedicated to reveal the story behind the oil and gas industry amidst a rich and stimulating environment.

Through its interactive and entertaining exhibits, Petrosains hopes to encourage today's children to become future scientists by stimulating their curiosity in science.

Galeri PETRONAS, on the other hand, provides a world-class venue for Malaysian and foreign artists to display their works to the public, to help nurture an interest in art among Malaysians from all walks of life.

Working in collaboration with international institutions, Galeri PETRONAS promotes Malaysian artworks abroad while at the same time foster cultural exchanges and learning opportunities that contribute to the development of Malaysian art practice and awareness in tandem with international trends.

The two institutions, while operating in different spheres of influence, facilitate and complement each other by providing an illuminating encounter in two separate but equally important aspects of our daily life.

While Petrosains creates a rich and stimulating environment for the public to learn about science and technology, Galeri PETRONAS makes art accessible, enjoyable and engaging to the public.

STIMULATING CURIOSITY AND DEVELOPING INQUISITIVE MINDS

Since its opening on 25 March 1999, the Petrosains Discovery Centre has never ceased to spark curiosity and connect science and technology to everyday life through fun-filled exhibitions and activities, for over three million visitors of all ages who have passed through its door.

Using innovative methods of presentation, more than 500 interactive exhibits spread over 70,000 square feet of exhibition space occupying levels 4 and 5 of both the Petronas Twin Towers; demystify science, conveying its beauty, showing its necessity and making the understanding of science accessible to the general public.

Facts and figures of science combine with the excitement, emotion and energy of the theatre, provide a stimulating environment for the public to learn and appreciate the science and technology behind the petroleum industry as well as the underlying principles behind science, technology, engineering and mathematics (STEM).

"In the two to three hours that they spend here, we try to 'touch' the child or adult visitor by making them realise that science is everywhere and anywhere and cover all aspects of their lives.

"We want them to come out feeling excited about science, having their own questions and interested in finding out more," Petrosains Chief Executive Officer Tengku Nasariah Tengku Syed Ibrahim told Bernama in an interview recently.

The latest addition to the lineup, the Petrosains DinoTrek 2 interactive exhibition featuring dinosaurs and other information on the prehistoric era, which was officially launched on 11 March 2009 in conjunction with Petrosains 10th anniversary, is currently the star attraction.

"DinoTrek 2 showcases a high-tech interactive exhibition, including some animatronics in the form of robotic dinosaurs with interactive features that encourages learning experiences in an engaging and entertaining manner.

"DinoTrek 2, which uses best practices a well as the latest science centre's research on effective learning approaches, was fully conceptualised, designed and developed by the Petrosains in-house team," said Tengku Nasariah.

Similarly, Petrosains school and community outreach programmes have managed to enrich the lives of a wide cross-section of the community.

SCHOOL PROGRAMMES Petrosains has developed various internal and community outreach programmes for school children and teachers, aimed to nurture and sustain interest in science and technology. "The Science Action Team and the Creative Science for Schools are designed to inculcate the culture of an inquiry-based approach to learning, while the Teachers Fellowship and Petrosains Teachers Workshop help teachers to welcome questions and apply innovative and interactive methods in the learning process in the classroom," Tengku Nasariah said.

Petrosains school programmes had contributed significantly to PETRONAS winning the prestigious Prime Minister's Corporate Social Responsibility (CSR) Award for Education for 2007. VOLUNTEER SCHEME

The Petrosains Volunteer Scheme, introduced in 1999, which is open to those from 17 to 65 years old, aims to promote the spirit of volunteerism at nurturing interest towards science and technology.

Volunteers are given basic training in science, teamwork and communication skills to boost their self-confidence.

"They get to be Petrosains ambassadors and gain positive experience that will put them in good stead while we get their dedicated labour.

"We are also delighted to have a couple of pensioners on board, who are dedicated and good at their task as volunteers," she added.

The Petrosains Volunteer Scheme won PETRONAS the 2008 Petroleum Economist Award for the Best Youth Education Programme.

The Petroleum Economist is an international magazine which recognises the excellence of those making significant contributions to the energy industry. COMMUNITY OUTREACH PROGRAMMES

At the Fifth Science Centre World Congress held in Toronto on 19 June 2008, science centre operators agreed that their activities should be extended to places and communities where such centres are not available.

Called The Toronto Declaration, it was signed by Tengku Nasariah as President of the Asia Pacific Network of Science and Technology Centres (ASPAC).

True to form, Petrosains has many community outreach programmes, which among others include the Petronas StreetSmart Travelling Exhibition, Petrosains PlaySmart and Sahabat Petrosains.

Petrosains StreetSmart conducted in collaboration with the Ministry of Education, the Road Safety Department, Ministry of Transport and the Malaysian Institute of Road Safety Research is an interactive exhibition road-show promoting road safety.

Since its inception in 2001, it has impacted over 900,000 children and parents from 300 schools throughout Malaysia.

"If we want to educate Malaysians on road safety, we should start them young. We want them to understand the science concepts behind road safety. Of course we target the parents too," Tengku Nasariah said.

In PlaySmart, Petrosains science facilitators visit schools (from preschool to secondary level) to conduct science based road-safety programs which include science shows, hands-on activities and quizzes.

Alternatively, schools can organise educational trips to PlaySmart centres in Langkawi, Johor Baharu and Penang; where students get to try the myriad of interactive exhibits and engage in fun and educational science-based activities.

Sahabat Petrosains is organised in collaboration with the Department of Orang Asli Affairs and the Education Ministry, to address the educational needs of the children of the Orang Asli in Peninsular Malaysia as well as indigenous communities of Sabah and Sarawak.

"We want to open up their minds to the fascinating science surrounding their everyday lives, especially in their natural environment," Tengku Nasariah said.

"The programme is carried out in two phases. First, we visit the community and conduct activities at their premises. Then we bring the children over for a two-night fun-filled camp-in at Petrosains," Tengku Nasariah added.

"From the feedback we received, the experience has actually made the children eager to attend school and learn more about science," Tengku Nasariah said. NURTURING ART APPRECIATION

In the fast-paced and highly stressed society of today, where technology and science appear to be always at the forefront, some might wonder about the place of art.

A good artist will, through a medium of his or her choice, choose a subject, colour, and texture to evoke and uncover feelings, some of which we were previously unaware of.

Art triggers emotions that are important as an intellectual stimulant. Art advances culture and civilisation by provoking thought, introspection and discussion.

It is with such realisation that Galeri PETRONAS was established in 1993.

Part of the philosophy behind Galeri PETRONAS is to nurture art appreciation by direct public engagement and to provide Malaysian and international artists with an international class venue to exhibit their works.

Apart from this, it is also meant to foster better relations among the various races in the country through the appreciation for various ethnic arts and culture.

In addition, Galeri PETRONAS is also the custodian of the PETRONAS Art Collection that comprises of 1,500 pieces of artworks worth RM8 million displayed in PETRONAS premises at various countries where the company operates.

The gallery was initially located at the Dayabumi Complex, where 34 art exhibitions were held from 1993 to 1998 before it was relocated to the present location at Level 3, Suria KLCC, where it subsequently went on to host another 88 art exhibitions.

These exhibitions facilitate to increase awareness and promote the appreciation of art and culture among Malaysians from all walks of life.

Talks, slideshows, dialogues, panel discussions, forums and demonstrations specifically related to the themes of the work on display are held in conjunction with an exhibition.

To date, the gallery has held 400 art appreciation programmes for varying age and interest group attracting about 1.4 million visitors altogether.

Apart from the exhibition space, Galeri PETRONAS has an Art Resource Centre with a collection of art books, journals and audio-visual material for public reference.

There is also a Galeri Shop where visitors can purchase art books and supplies, catalogues and a range of unique and affordable art merchandise related to the Galeri, its exhibitions and the PETRONAS Art Collection.

PROMOTING MALAYSIAN ART ABROAD

According to Galeri PETRONAS Director Hartini Abdullah, the gallery offers the public a variety of ways to engage, experience and enjoy contemporary art, both Malaysian and international, as well as the opportunity to expand and explore their creative inclination.

Galeri PETRONAS aims to provide international exposure to both artists and the public, while at the same time fostering cultural exchanges and learning opportunities on a global level.

Collaborations with international institutions and artists are an important feature in Galeri PETRONAS touring exhibition programmes targeted at raising the image and appreciation of Malaysian art and artists abroad.

Galeri PETRONAS has successfully hosted exhibitions and promoted local textile art and Malaysian art works in India, Vietnam, Australia, Japan and Sweden.

Through its various activities, Galeri PETRONAS has made a profound impact in international relations and cross-culture exchange, apart from art infrastructure development.

According to Hartini, the research and publication works of Galeri PETRONAS in documenting the Visual Art History of Malaysia has made a profound impression on the Malaysian art scene.

It is widely accepted among educators that humans are not passive recipients of knowledge but that we actively construct new knowledge based on our experiences.

The intangible reward of cultural and intellectual invigorations is impossible to quantify, but a visit to a science centre or an art gallery makes a measurable impact on most visitors.
(http://www.bernama.com/bernama/v5/newsfeatures.php?id=424387)

Art class hours to double in elementary schools

By Nicole Inglis
July 11, 2009

Craig,CO — When kindergartner Adylah Silva was asked to draw herself at the beginning of a handwriting class, her self-image was simple: A circle for a head, sticks for body parts, few facial features.

Two weeks later, her self-portrait included hair, details such as ears, colors and even a house in the background.

Christine Villard, assistant superintendent of Moffat County School District, said even though the class taught a verbal skill — handwriting — the muscle memory and spatial awareness affected the more creative side of her brain.

“It’s interesting how art can help develop other parts of the brain and vice versa,” she said. “Our mode of teaching is normally verbal, but they each can be used to enhance the other.”

District officials seem to agree.

At the Moffat County School Board meeting June 25, a motion was passed to increase elementary school art classes from once every two weeks to once a week.

Villard and the art teachers presented a draft of the new curriculum to the board, citing recent research that emphasizes the connection between art education and verbal, cognitive and math skills.

Though hours in art class have doubled, no extra items have been added to the curriculum. Instead, the time will be use to study existing subjects more in-depth, from color wheels to papier-mâché sculptures.

Villard said that at younger ages, when the brain is developing at a high rate, it is important for children to stretch their brains and learn the spatial awareness that can help them in every subject in school.

“When they start to learn multiplication, they immediately start to visualize,” Villard said. “The math part of their brain has to be developed, but they will try to visualize in their head what three times four looks like. It’s like training their brains.”

“Arts with the Brain in Mind,” by Eric Jensen, states that art education “enhances cognition, emotional expressions, perception, cultural awareness and aesthetics.”

The book also shows how art classes have improved reading and math scores by giving children the cognitive tools to organize information in their brains.

Previously, elementary students had art twice a month. When they entered Craig Intermediate School, they had to adjust to having art every day.

“We really needed equalization in that,” Villard said. “So it’s really a step forward in the right direction.”

Martha Laliberte is an art teacher at Sandrock and East elementary schools. She is thrilled to be able to increase the exposure to the arts.

“I’m glad they are increasing the art program,” she said. “That’s telling me the district cares about art. It’s important to students’ social development.”

Laliberte previously taught at CIS but will now be taking two of the elementary schools while Steve Martinson will teach the other two. Jill Stacy will take all three grades at Craig Middle School’s new art studio.

Laliberte said the improvements in the art curriculum will directly benefit the students and their education.

“When we teach art, we don’t just show them how to draw,” Lalibterte said. “We do critiques, look at other pieces of art. Then there is the geometry of art. We also have art history in there, too.”

Villard is confident that the increased hours in art class is important in students’ early education.

“It really educates the whole child,” she said.
(http://www.craigdailypress.com/news/2009/jul/11/art_class_hours_double_elementary_schools/)

Guru harus jadi ejen perubahan

ARKIB (UM): 30/06/2009
JOHOR BAHRU 29 Jun - Golongan guru menjadi ejen perubahan selaras dengan keperluan sistem pendidikan negara dalam usaha melahirkan modal insan berkualiti pada masa akan datang.

Sehubungan itu Pengarah Pelajaran negeri, Sufaat Tumin berkata, guru dituntut berfikiran kreatif dan kritis dalam mempelbagaikan kaedah pembelajaran selaras dengan keperluan semasa.

Beliau berkata, ia mampu memberikan impak yang besar dalam memastikan kualiti perkhidmatan pendidikan sentiasa memenuhi kehendak pelanggan iaitu ibu bapa kepada para pelajar.

"Sekolah merupakan ejen melahirkan modal insan dan ia harus bergerak selari dengan keadaan semasa bagi memastikan setiap pelajar mendapatkan pendidikan pada tahap terbaik.

"Profesion perguruan pada abad ke-21 berhadapan dengan pelbagai cabaran termasuk pelbagai perubahan dari pelbagai aspek dan ia memerlukan kreativiti para guru untuk menanganinya," katanya.

Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Sudut Sumber Pendidikan Pencegahan Dadah Contoh Negeri Johor di Sekolah Kebangsaan Taman Universiti 1, Skudai, dekat sini kelmarin.

Sufaat berkata, dalam usaha melahirkan modal insan kelas pertama, para pendidik harus memainkan peranan memastikan generasi muda menjauhi gejala penagihan dadah kerana ia mampu memusnahkan masa depan mereka.

Beliau berkata, proses pembudayaan sekolah selamat perlu diwujudkan di setiap sekolah secara berterusan dengan sokongan daripada semua pihak.

Katanya, ia bagi memastikan generasi hari ini dapat meneruskan pembelajaran secara kondusif di samping mengelakkan diri daripada terlibat dengan kancah penagihan dadah.

"Usaha ini amat penting kerana sekolah berperanan penting dalam menjana pembangunan minda generasi muda dan pada masa sama menyediakan prasarana yang selamat untuk menjamin kualiti pendidikan.

"Oleh itu, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing dan jangan biarkan masalah dadah merosakkan masa depan generasi hari ini dan menggugat kesejahteraan negara," katanya.

Friday, 10 July 2009

Boleh mati mengejut - Dr. Adilah Ahmat

ARKIB (UM): 15/06/2009
KUALA LUMPUR 14 Jun - Kecenderungan golongan lelaki lembut dan mak nyah makan ubat-ubat pencegah kehamilan boleh menyebabkan mereka mati mengejut.

Selain itu, penyalahgunaan ubat- ubatan tersebut mendedahkan mereka dengan risiko pelbagai penyakit kronik termasuk kanser prostat serta diserang penyakit jantung, hati dan mengalami masalah salur darah tersumbat.

Kandungan estrogen dalam pil itu meskipun dalam sukatan yang rendah menjadikan darah cepat melekit dan menyebabkan dinding saluran darah menjadi tebal.

Pembekuan darah itu biasanya mula terbentuk di bahagian kaki seterusnya berpindah ke paru-paru, jantung dan otak yang boleh mengakibatkan kematian atau lumpuh.

Lebih buruk lagi, kesan pengambilan ubat-ubat tersebut boleh menyebabkan mereka mengalami gangguan mental serta dilanda kemurungan yang serius.

Pakar Perbidanan dan Ginekonologi Pusat Rawatan Islam (Pusrawi), Dr. Adilah Ahmat berkata, pil-pil pencegah kehamilan lazimnya disarankan oleh doktor kepada wanita berkahwin untuk mencegah kehamilan.

Kata beliau, penggunaannya boleh membantu wanita menjarakkan kehamilan dengan tujuan untuk merancang keluarga.

Jelasnya, pil-pil perancang yang mengandungi hormon estrogen dan progestogen hanya sesuai digunakan oleh wanita dan bukannya untuk lelaki atau golongan 'mak nyah'.

Katanya, golongan tersebut perlu menghentikan tabiat 'menyalahgunakan' ubat tersebut serta-merta atau berdepan dengan masalah kesihatan.

''Pil-pil perancang tidak boleh diamalkan tanpa saranan atau panduan daripada doktor-doktor bertauliah.

''Apa sudah jadi dengan mereka (golongan mak nyah'). Adakah mereka sedar risikonya,'' katanya.

Beliau berkata, kesannya lebih ketara jika golongan tersebut adalah perokok tegar dan turut mengambil pil-pil vitamin lain untuk kecantikan.

''Amat mengejutkan jika ada lelaki yang mahu membentuk tubuh menjadi 'wanita' mengamalkan pil-pil perancang. Amalan ini akan menyebabkan mereka berisiko mendapat kanser prostat yang boleh meragut nyawa,'' jelasnya.

Beliau yang bimbang dengan fenomena tersebut berkata, kesan lain yang menimpa lelaki tersebut ialah kemaluan mereka mengecil seperti saiz kanak-kanak.

Jelas beliau, mereka juga akan menderita masalah 'mati pucuk' .

''Jika golongan 'mak nyah' ini mahu menjadi lelaki semula dan memulakan hidup berumah tangga peluang untuk mendapat anak agak sukar kerana mereka akan mengalami masalah 'mati pucuk'.

''Sebab itu, mereka yang mahu mengambil pil perancang perlu berjumpa doktor untuk mendapat panduan dan nasihat yang tepat,'' katanya.

Ibu bapa jangan pandang remeh bakat seni

ARKIB (UM) : 06/11/2008
SEORANG murid dari Sekolah Kebangsaan Sri Gaya, begitu berminat melihat lukisan yang dihasilkan oleh pelukis tempatan pada Pesta Seni 2008, di Kota Kinabalu, baru-baru ini.


KOTA KINABALU 5 Nov. - Pendidikan seni di sekolah perlu dipertingkatkan kerana mampu mencungkil bakat dan daya kreativiti pelajar.

Datuk Bandar Kota Kinabalu, Datuk Iliyas Ibrahim berkata, berikutan itu mata pelajaran Pendidikan Seni yang diajar di sekolah tidak boleh dipandang remeh oleh para ibu bapa.

"Hal ini kerana murid-murid di peringkat sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan aktif.

"Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri," katanya.

Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pesta Seni 2008 di Laman Seni yang terletak di pekarangan Wisma Budaya di sini baru-baru ini.

Menurut IIiyas, pendidikan seni visual memainkan peranan mengembangkan sifat kreatif melalui persepsi visual, imaginasi dan gaya pemikiran.

Serentak itu katanya, ia mampu membantu seseorang pelajar membina keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri.

"Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid-murid membina keyakinan diri, membuat serta mengenali cita rasa sendiri sebelum menceburi apa juga kerjaya kelak.

"Ia secara tidak langsung menjadikan pendidikan seni sebagai suatu pembelajaran lebih berkesan dan bermakna kepada para pelajar," katanya.

Beliau berkata, penganjuran Pesta Seni adalah suatu aktiviti yang amat bermakna kerana bukan sahaja mencungkil dan mengenengahkan bakat-bakat baru tetapi juga mengumpul warga pengkarya seni mempamerkan bakat masing-masing.

"Saya berharap, pesta ini dapat mengajak masyarakat untuk mengenali seni visual dengan lebih dekat serta memberi peluang bertemu pelukis dan karyawan.

''Mereka ini saban waktu tidak pernah kenal erti jemu untuk menghasilkan karya kreatif dan berkualiti," katanya.

Tambah beliau, Pesta Seni seperti itu perlu diteruskan sebagai acara tahunan tetap kerana berpotensi sebagai tarikan pelancong ke bandar raya ini sekali gus memajukan lagi bidang seni visual.

Individu kreatif dalam PSVKreativiti dalam pnp PSV

PBL = problem based learning? project based learning?

...terima kasih kepada para pelajar yang banyak membantu...

Pendidikan Seni Visual dalam pendidikan sekolah

Pendidikan Seni Visual dalam pendidikan di Malaysia merupakan mata pelajaran yang menitikberatkan kepada aspek-aspek kesenian dan kebudayaan yang mendasari domain kognitif, afektif dan psikomotor. Matlamatnya adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pengalaman pembelajaran yang diterima (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003).

Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah digubal dengan bertujuan untuk membantu pelajar agar dapat meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa yang dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat untuk melahirkan individu yang berketerampilan, berbudaya dan celik seni di samping mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang murni serta seimbang dari aspek jasmani, rohani, emosi dan intelektual (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2003).

Berasaskan kepada pendedahan selama enam tahun mengikuti pembelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat sekolah rendah, kurikulum mata pelajaran ini diperluaskan di peringkat sekolah menengah dengan konsep pembelajaran yang lebih mendalam.
Di peringkat sekolah rendah, terkandung empat bidang kegiatan iaitu; (i) Menggambar, (ii) Membuat Rekaan dan Corak, (iii) Membentuk dan Membuat Binaan, dan (iv) Mengenal Kraf Tradisional.

Kurikulum yang digubal adalah bermatlamatkan untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual dengan memberikan tumpuan kepada empat aspek yang mendasari pembangunan kognitif, afektif dan psikomotor, iaitu; (i) pemerhatian secara aktif terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu individu menyelaraskan idea, imaginatif dan memperkembangkan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak, (ii) berkemahiran berinteraksi secara kreatif dan kritis, menggalakkan penerokaan dan percubaan, memperkembangkan daya psikomotor dengan berkemahiran memanipulasikan alat dan bahan serta berkeupayaan membuat interpretasi terhadap objek yang dilihat, (iii) melaksanakan apresiasi seni visual secara mudah iaitu memberi pengalaman dalam mengapresiasi keindahan dan fungsi sesuatu produk seni, dan (iv) menghargai nilai-nilai baik dalam semua aspek kehidupan yang sewajarnya dipupuk melalui pengajaran dan pembelajaran dengan membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan sesuatu situasi atau keadaan (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2003).

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah bertujuan untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi pemupukan kemahiran dan pengetahuan terhadap asas-asas dan prinsip dalam seni. Kandungan kurikulumnya berkeupayaan membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.

Di peringkat menengah pula, kandungan kurikulum Pendidikan Seni Visual dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu; (i) Penghasilan Seni Visual yang mengandungi bidang Asas Seni Reka (Elemen Seni dan Prinsip Rekaan), bidang Seni Halus (Lukisan, Catan, Cetakan, dan Arca), bidang Komunikasi Visual (Reka Bentuk Grafik dan Multi Media), bidang Reka Bentuk (Reka Bentuk Industri, Reka Bentuk Hiasan Dalaman, Reka Bentuk Landskap), dan bidang Kraf (Tembikar, Anyaman, Batik, Tenunan, Tekat, dan Ukiran Kayu). Manakala dalam bahagian (ii) Sejarah dan Apresiasi Seni Visual yang menekankan aspek-aspek teori tentang sejarah dan perkembangan seni tanahair dan luar negara, tokoh-tokoh seniman dan bidang-bidangnya seperti Seni Halus dan Kraf Tradisional, serta bidang pemahaman dan penghargaan iaitu, apresiasi dan estetika.

Tumpuan pengajaran dan pembelajarannya adalah; (i) menghargai keindahan dan keharmonian alam ciptaan Tuhan dan hubungannya dalam masyarakat serta berusaha memuliharanya, (ii) peka terhadap keadaan keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam segala perbuatan, (iii) sentiasa memberi perhatian kepada ketelitian dan kehalusan kerja seperti menggunakan alat dan bahan dengan betul, merancang kerja dengan teratur, kesungguhan terhadap proses penghasilan dan memberi perhatian kepada kemasan, (iv) menghargai hasil seni sebagai warisan budaya, dan (v) menghargai tokoh seni dan sumbangannya terhadap perkembangan budaya (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2003).

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif, dan inventif. Kandungan kurikulumnya dibentuk dengan tujuan untuk membantu pelajar meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.
Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual, penilaian terhadap penghasilan karya seni atau produk merupakan antara aspek utama dalam menetapkan objektif pembelajaran. Penghasilan karya seni atau produk merupakan aktiviti dan gerakkerja yang berasaskan penyelesaian permasalahan dan membuat keputusan dalam konteks dua dimensi atau tiga dimensi, di samping menitikberatkan kemahiran visual dan aspek kreativiti.

Berdasarkan kepada matlamat dan strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat rendah dan menengah yang telah dihuraikan, ternyata penekanan utama adalah terhadap pembangunan insan dan warganegara dengan ilmu dan kemahiran berdasarkan pelbagai kriteria yang telah ditentukan. Ia adalah sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara yang menuju ke arah negara maju dan menghadapi era globalisasi.

Perkara tersebut telah dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (2003) dengan menyatakan bahawa rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) merupakan satu lagi langkah ke arah meningkat mutu pendidikan dengan menekankan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Langkah ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara.

Thursday, 9 July 2009

Promoting and Developing Creativity among Art Education Students

By: Roskang Jailani
The implementation of teaching and learning in Art Education is focused on the needs of fulfilling the development of individual awareness and sensitivity towards the values of positive mindset. Aesthetic qualities, such as imaginative, creative, intellectual, spiritual, emotional and physical balance, and harmony, are crucial in understanding and appreciating their world. Throughout a teaching and learning process that is focused on practical activities and exploring meaning through visual context, art education is believed to able to challenge the creative thinking because all activities are conducted based on the process of problem solving and decision making in producing the artwork. Art education is highly involved with creativity especially in defining the quality and the form of artwork. The study based on the empirical explanation of creative process throughout the teaching and learning of art education, define that learning and teaching given highly impact in promoting and developing the creation of creativity among students. Some of the main aspects that contributed to the creation of creativity, are the learning experience that students gain through studio learning process, factors and influences that supported and blocked their creativity, the understanding of choosing the right tools and equipments, the used of medium and techniques, the importance of conducive learning environment, the need of doing references and information gathering from various sources in the process of defining, creating meaning, and producing quality form of artwork.
(Ph.D.Dissert.)

Tuesday, 7 July 2009

Contemporary "Islamic" Art in Context

By MAYMANAH FARHAT

In the current wave of heightened interest in Islam and the Middle East, the Museum of Modern Art in New York presents Without Boundary: Seventeen Ways of Looking.

The exhibition opened February 26, 2006. The work of fifteen artists born in the Middle East, North Africa and South Asia is featured in an attempt to shed light on the classification, production and discourse of contemporary "Islamic" art. The artists of Without Boundary live and work in Europe or the United States but remain connected to their native countries in varying degrees.

According to the exhibition's curator, Fereshteh Daftari, in a catalog essay titled "Islamic or Not," "The application of a term without clear definition to artists exhibiting in the global mainstream needs closer scrutiny." She articulates that the term "Islamic" is, "loaded with political and religious subtexts, and yet it has been applied to artists who would not necessarily use it to describe their own work, who do not live permanently in Islamic areas, and who produce art for European and American art spaces in which Muslim visitors are only a fraction of their audience."

Daftari attempts to test the validity of the term "Islamic" and the shortcomings of such classification by exhibiting and examining the work of artists considered at the forefront of contemporary art. The exhibition features the work of Jananne Al-Ani, Ghada Amer, Kutlug Ataman, the Atlas Group/Walid Raad, Mona Hatoum, Shirazeh Houshiary, Pip Horne, Emily Jacir, Y.Z. Kami, Rachid Koraïchi, Shirin Neshat, Marjane Satrapi, Shirana Shahbazi, and Raqib Shaw and Shahzia Sikander. In addition, the works of American artists Bill Viola and Mike Kelley are included to "further provoke" the question, what is contemporary Islamic art?

The exhibition is divided into three subtopics through which Daftari aims to address the definition of contemporary Islamic art. She does so through the artistic examinations of formal attributes, questions of identity, and explorations of faith. Such attributes, Daftari argues, are recognized by the West as characteristically "Islamic."

Daftari outlines the artistic parallels that connect the seventeen artists as being based on a tie, "not in ethnicity or religion, but in their way of revising, subverting, and challenging the aesthetic traditions they deal with and of bringing preconceived notions of cultural homogeneity to ruin." She is correct in her assessment of the term and current art historical discourse and while the work of Without Boundary does revise and challenge conceptions of "Islamic" aesthetic traditions, the exhibition as a whole fails to bring preconceived notions of cultural homogeneity to ruin.

Art in all societies is not produced under isolated circumstances. A more acute observation revels that art is in fact often a direct reflection of society. This connection is highly visible in the works of Without Boundary, which possess underlying themes of social commentary. The society which the artists comment on is the "Islamic" world. This aspect of the exhibition is perplexing in the sense that the artists are presented as living and working in the West and impacting Western culture and society. Daftari aims to expose the drawbacks of classifying these artists and their work under the one dimensional term "Islamic," yet through the exhibition the artists are only allotted the opportunity to comment on "Islamic" society. If the artists of Without Boundary do in fact represent an emerging trend in the mainstream Western art scene where they are no longer seen as "other" and their ideas are able to move freely across national, cultural and societal borders, then why aren't they provided the forum to comment on this society in which they live?

In order to deconstruct the Western classification of contemporary "Islamic" art, as Daftari first suggested, one must begin by answering several questions regarding issues that affect the West and its subsequent shaping of the mainstream art world and art history. What definitions characterize the term "Islamic" when it is used by academia, institutions and galleries of the mainstream art world? How have such definitions influenced the type of reception contemporary "Islamic" artists receive? As social agents of culture, how do the actions of academia, institutions and galleries reflect Western conceptions of the "Islamic" world and the greater political and economic policies of the West towards "Islamic" nations?

Such questions remain unaddressed by Without Boundary. Instead, the work in the exhibition is positioned within an explicit agenda, one determined by Western-centric tendencies and American political rhetoric. Unable to discard the influence of such framework, Without Boundary and the discourse accompanying it, provide little evidence of having transcended preconceived notions of "Islamic" cultural homogeneity.

Despite the fact that Daftari initially outlines in the catalog essay the need for reexamination of the term "Islamic," the most significant and obvious pitfall of the exhibition is the fact that the origins of prevailing preconceived notions are left unexplored. She deliberately avoids addressing American and European influence and activity in the Middle East and Central Asia over the past century and the direct link between such sociopolitical issues and the definition of the term.

In regards to immediate history, Bush's "War on Terror," the violent occupations of Afghanistan and Iraq, and the subsequent political and economic consequences that have affected several "Islamic" nations and their expatriates are completely ignored. Such consequences are directly tied to current and past perceptions of the "Islamic" world by academia and the American public. In spite of this context, Without Boundary presents its audience with an exhibition that refuses to acknowledge that its conception reflects an increasing interest in the Middle East and Islam that is tied to American military and economic dominance.

The discourse surrounding the exhibition not only avoids these realities but actually propagates the exact notions of the "Islamic" world Daftari initially set out to combat.
Two prime examples of this discourse are a catalog essay, "Another Country" written by Homi Bhabha, and the editorial, "Gained in Translation" written by Glenn D. Lowry, the director of the Museum of Modern Art, for ARTnews Online.

Although Lowry and Bhabha intended to place the work of Without Boundary within discussions of profound contemporary visual art, broad generalizations are made that obscure fact and reality, subsequently supporting the idea that the "East" or "Islamic" world is characterized by nothing more than dictatorships, backwardness, religious conservatism and homogeneity. Through such characterization, the "multidimensional" nature of the art work in Without Boundary is then attributed to the mere fact that the artists have lived and worked in the United States and Europe, insinuating notions of Western cultural, academic, political and economic supremacy.

These notions work to maintain art of the "Islamic" world as secondary to its Western counterpart. In "Gained in Translation" Lowry includes a discussion of the individual pedigrees of each artist, emphasizing that the artists of Without Boundary are "part of a sophisticated and growing population of émigrés from the Islamic world who live in the West." He affirms that they are, "well educated and come from mostly solidly middle- or upper-class families." What are the intentions of his discussion of class and education? Must the director of MOMA justify exhibiting "Islamic" artists through such standards? He then enunciates that the artists discussed "form a counterpoint to the disenfranchised, often poorly educated, and marginalized Muslims living in France, Germany, and England." By doing so, he assures readers that MOMA and the mainstream art world are not straying from bourgeois qualifications that equate "sophistication" and intelligence with high economic standing.

Lowry's statements beg several questions. Why are there disenfranchised, poorly educated, and marginalized Muslims in France, Germany and England? What historical and political events have taken place affecting such a large demographic that is scattered from its native countries? To have a counterpoint to such populations is to imply an imbalance in educational and economic standing. Who or what is responsible for such imbalance?

Lowry leaves these statements unqualified. Instead, September 11th is evoked to detract from dealing with these pertinent issues, despite the fact that they are instrumental in how "Islamic" cultures and communities are perceived. Lowry writes, "the problem of defining oneself in this world is extremely difficult, especially in the wake of the terrorist attacks first in New York City and Washington, D.C., and later in Madrid and London, and the invasions of Afghanistan and Iraq." Lowry's evocation parallels the distraction tactics of the American media via the condemnation of "Islam." Fueled by the "War on Terror," the entire "Islamic" world is held accountable for recent attacks on Western targets, which then justifies American military action in the Middle East and Central Asia.

Lowry continues his analysis through the archetypical Orientalist lens that uses broad generalizations to distinguish the "Islamic" world as completely "other" in contrast to the West; "given the conservative nature of many Islamic countries-with their restrictive policies concerning freedom of expression, political activism, nudity, sex, religious debate, and homosexuality, among other social and cultural issues-they offer difficult, even impossible environments for artists who make challenging artIt is largely for this reason that all of the artists under discussion live and practice primarily outside their countries of birth." Ironically, the "restrictive policies" Lowry attributes as being specifically "Islamic" are the exact topics in question in the continuing battle concerning American civil liberties. No mention is made of the fact that artists in America are living and working under the Bush administration's deliberate political attack on freedom of expression, political activism, and freedom of sexuality.

With such statements, Lowry places Western societies, religions and governments as superior to "Islamic" counterparts. He even goes as far to state that some Muslims, "acknowledge the democratic systems of the West but struggle to balance that appreciation against a religion that they feel leaves little room for liberal values." What are the "liberal values" Lowry is referring to? Are they the exact American "liberal values" currently in question in the U.S.?

Like Lowry, Bhabha's analysis of the exhibition is also determined by prevailing notions. He begins his catalog essay by affirming that a discussion of Islam today invokes "the age of terror," what he describes as, "the calling up of the Abu Ghraib album, the televised beheading of an American businessman, and many other entries in the musee macabre of war and terror." With such a statement, the "Islamic" world is portrayed as the perpetrator of mass violence that has made its way into the global psyche. The events associated with current invocations of Islam are described as though they occurred in isolated circumstances; "war and terror" are not contextualized in the greater scheme of contemporary history.

The "musee macabre of war and terror" images Bhabha speaks of are directly tied to the American invasion and occupation of Iraq, yet there is no discussion of this. Bhabha stresses that the artists of the exhibition, "offer us a way out of the prison house of the culture of torture and 'security'." One can argue that without discussion or exploration of the origins and affiliations of such preconceived notions of "Islam today" the work showcased in Without Boundary offers not a way out for viewers but an escape from the reality of American presence in the "Islamic" world. In order to shed what Bhabha calls "the prison house of the culture of torture and 'security'," viewers must be engaged within a discussion of the current state of affairs we face in the polarized "West vs. East" global society, which is directly responsible for such a "prison house."

Bhabha's analysis of Mona Hatoum's Keffieh, 1993-1999, continues to support Western predominant notions of Middle Eastern and "Islamic" cultures. "The keffieh--the cotton headscarf worn by Middle Eastern men--has developed a macho aura in the Palestine culture of political resistance." He goes on to state, "the macho style is an externalized response to the powers of oppression and domination; but it is also a form of domination turned inward, within the community, poised against the presence and participation of women, whose voices are repressed or sublimated in the cause of the struggle." Bhabha's statement completely obscures the reality of the Palestinian struggle in which women are active, if not central, participants of the self-determined political movement of their people. Additionally, within Palestinian visual art, literature, and culture in general, the female figure often lends way to allegorical representations of homeland, equating women as the most revered embodiment of the struggle.

To associate the keffieh with oppression and male dominance is to dispel the need for an examination of the larger sociopolitical picture. Bhabha's analysis steers the discussion of the violation of an entire people towards an internal issue of gender. Such an analysis is similar to examples of Western discourse which focus on the oppression of women in the Middle East and the "Islamic" world, while ignoring the need for an examination of the broader political and economic oppression that has resulted from the actions of regional, American and European governments.

Without Boundary and the discourse surrounding the exhibition demonstrate the desperate need for an extensive and critical examination of the mainstream art world. Art historical definitions used by academia, institutions and galleries remain imbedded in the cultural and social hierarchies that have resulted from the colonial and imperial geopolitical policies and activities of Western nations in Latin America, Asia, the Middle East, Africa and the Pacific Islands. These policies have been primary factors in the denigrated classification, documentation and representation of art and visual culture created by non-Western populations. The political, theological, ethnic and class biases of institutionalized art activity today must be held accountable for defining non-Western cultures as inferior.

Maymanah Farhat writes about Modern and Contemporary Arab art for ArtEast. She can be contacted at sccheeto@yahoo.com
(http://www.counterpunch.org/farhat03252006.html)

Friday, 3 July 2009

Guru dan tanggungjawab profesional

Selain dari memiliki dan menguasai ilmu-ilmu yang melibatkan metodologi pengajaran dan pembelajaran, memiliki sifat didik atau mendidik, memupuk kesegaran peribadi dan sahsiah pelajar adalah menjadi keutamaan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang guru yang berkesan dan profesional dalam tugasnya (Awang Had Salleh, 1998). Beliau juga menyatakan bahawa guru yang profesional ialah guru yang berilmu dalam bidangnya (menguasai pengetahuan isi kandungan kurikulum), guru yang mempunyai kemahiran, berketerampilan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (menguasai pengetahuan pedagogi), dan guru yang mempunyai sahsiah yang boleh menjadi contoh teladan dan ikutan kepada pelajarnya.

Secara khusus, dalam konteks guru Pendidikan Seni Visual, Awang Had Salleh (1998) juga menyatakan kewajaran yang perlu ada kepada guru tersebut ialah; (i) menghayati seni secara ikhlas dan mendalam, dan termaklum pula dalam hal-hal latar mengenai seni, (ii) bersikap seni dalam minda dan pemikiran mereka serta dalam keyakinan mereka, dan mereka tidak bersikap pura-pura mengenainya; tetapi memanifestasikan sikap seni mereka itu dalam perlakuan dan tingkah laku mereka, (iii) berkeupayaan mempergunakan setiap kemungkinan; sama ada di dalam dan di luar pengajaran, di dalam dan di luar bilik darjah atau bilik kuliah – untuk menarik perhatian pelajar dan membangkitkan kesedaran mengenai kehadiran sesuatu aspek seni dalam mana-mana suasana yang memungkinkan, dan (iv) mereka tidak boleh dan tidak wajar mengatakan bahawa pembinaan deria seni dalam jiwa murid atau pelajar mereka adalah di luar bidang tugas mereka sebagai guru mata pelajaran (bukan seni).

Peranan guru yang profesional akan turut berubah apabila berlakunya perubahan ilmu yang pesat, perubahan ekonomi dunia yang kompetitif, tuntutan masyarakat pasca perindustrian, perubahan dalam aspirasi negara, tuntutan globalisasi, cabaran-cabaran sosiopolitik, dan tuntutan ibu bapa atau masyarakat.

Cruickshank (1980) menyatakan kriteria guru yang baik adalah guru yang sentiasa memberi yang terbaik dan menunjukkan sifat yang terbaik menerusi keterampilan diri dan peribadi, pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ilmu dan amali, sentiasa mahu meningkatkan diri dan mendorong pelajar untuk berjaya. Bagi beliau ciri-ciri yang ada di dalam diri seseorang guru sama penting dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh individu untuk digelar sebagai guru yang baik.

Manakala Anderson (1989) dan Joyce et., al. (2004) pula ada menyatakan tentang beberapa aspek guru yang berkesan, iaitu (i) berusaha mencapai matlamat akademik dan sosialisasi, (ii) menguasai isi kandungan pelajaran yang disampaikan dengan mendalam, (iii) menyampaikan penerangan atau berkomunikasi dengan jelas, (iv) melatih pelajar untuk memproses maklumat berasaskan model-model tertentu, (v) membetulkan salah faham dalam kalangan pelajar, (vi) memperkembangkan pengalaman pelajar, dan (vii) membuat refleksi dan meningkatkan strategi serta kaedah terhadap pengajaran yang disampaikan.

Guru merupakan model atau contoh insan yang berbudi dan berakhlak tinggi serta merupakan paksi kepada sistem pendidikan. Guru-guru sewajarnya lebih bersifat mesra dan penyayang. Ini bermakna, peranan guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran berasaskan nilai-nilai yang baik adalah merupakan tugas utama dan sewajarnya berkaitan dengan masyarakatnya.

Michael (1983) juga ada menyatakan sebagai seorang guru yang bertanggungjawab melaksanakan dan merealisasikan misi dan objektif program yang melibatkan Seni Visual yang berfokus kepada pembelajaran dengan pelajar, maka personaliti guru turut menjadi sebahagian daripada pertimbangan dalam pelaksanaan dan kejayaan pengajaran.

Banyak kajian yang seumpamanya oleh Hart (1934); Witty (1947); Cogan (1958); Flanders (1960); Heil, Powell dan Fiefer (1960); Edmonston (1962); Spaulding (1963); dan Olson (1971) dalam Michael (1983) merumuskan kriteria guru yang mempunyai sikap dan sifat yang efektif boleh dijelaskan sebagai; (i) keupayaan untuk mengurus pengajaran dan menjadikan proses pengajaran sesuatu yang aktif dan suatu proses berterusan tanpa hujung, (ii) bersedia untuk mengkaji, bersikap terbuka, mengambil sesuatu yang tidak diketahui sebagai cabaran, bukan sesuatu yang menakutkan atau menyusahkan, (iii) sentiasa bersemangat dan memahami keperluan setiap pelajar dengan sabar, (iv) fleksibel, berkeupayaan untuk mengadaptasi apa jua situasi, (v) sentiasa memikirkan dan bertindak berdasarkan pandangan pelbagai perspektif, (vi) sensitif, sentiasa cuba meningkatkan tahap kepekaan pelajar, (vii) bersikap menghargai sesuatu, menunjukkannya dengan anggukan, komen dan senyuman, (viii) sentiasa mewujudkan suasana merangsang pelajar ke arah sesuatu yang lebih mencabar, (ix) peramah, baik hati dan penyayang tetapi dalam masa yang sama mempunyai ciri-ciri tegas dan teratur, (x) sentiasa mempunyai idea-idea baru dan sering menyoal pelajar dengan soalan yang mencabar minda (agar pelajar terus berfikir), (xi) berkemahiran dalam bidangnya, (xii) mempunyai pengetahuan yang luas dalam subjeknya dan bidang-bidang berkaitan serta sentiasa menunjukkan ciri-ciri kredibiliti, dan (xiii) adil dan fleksibel dalam melakukan penilaian.
(Disertasi Ph.D.)

Personaliti, keperluan dan motivasi

Berdasarkan kepada prinsip-prinsip humanistik atau kemanusiaan, pemahaman dalam konteks ini lebih menumpukan kepada perkembangan manusia yang sentiasa berkembang untuk menjadi individu yang baik. Individu yang sentiasa berkembang ke arah kebaikan dengan mengutamakan dan mengambil kira aspek personaliti secara menyeluruh. Ahli psikologi kemanusiaan seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow menekankan tentang perkembangan personaliti manusia ke arah kesempurnaan kendiri mempunyai hubungan yang erat sesama manusia dan dengan alam sekelilingnya.

Rogers (1961) melihat manusia sebagai insan murni yang sentiasa bergerak ke hadapan untuk mencapai kesempurnaan kendiri kejadian manusia. Beliau mementingkan perkembangan positif manusia kepada nilai yang baik, murni dan menyangkal pandangan yang menganggap manusia sebagai objek yang boleh dimanipulasikan. Maslow (1968) pula menyatakan bahawa manusia adalah sebagai insan yang baik, mulia dan mempunyai dorongan atau motivasi-motivasi kendiri untuk berkembang ke arah kesempurnaan kendiri.

Dengan adanya motivasi kendiri, manusia sanggup mengharungi dan melalui pelbagai rintangan untuk mencapai matlamat yang baik atau murni. Pencapaian atau perkembangan itu berlaku mengikut tahap-tahap tertentu berasaskan pengalaman atau peristiwa yang telah dilalui di masa lampau sama ada secara individu atau secara kelompok.

Manusia juga perlu kepada perhatian positif. Rogers (1961) menyatakan bahawa manusia perlu disayangi, disukai, disanjung, diterima dan dikasihani oleh orang lain. Maslow (1968) juga ada menyatakan, manusia sangat memerlukan keperluan asas untuk hidup seperti air, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Setelah keperluan itu tercapai, manusia berfikir tentang keselamatan untuk hidup, kestabilan, bermasyarakat dan memerlukan peraturan atau undang-undang untuk hidup. Ianya bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan hidup dan manusia tidak boleh hidup bersendirian. Ini bermaksud, manusia itu wajar bersosial. Melalui pengalaman yang diperoleh dalam bersosial, manusia perlu kepada kekuatan, kebolehan, kehendak, status dan sebagainya. Pencapaian keperluan itu membolehkan manusia untuk punya harga diri, berkebolehan, berguna dan berjasa kepada masyarakat.

Maslow (1968) juga menambah, dengan kesempurnaan yang ada, manusia menggunakan segala kebolehan yang ada untuk melakukan sesuatu yang berguna sebagaimana dirumuskan oleh Amir (1987), bahawa setiap manusia mempunyai kebolehan, keupayaan tertentu atau tersendiri. Justeru, usaha dan kebolehan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri juga adalah berbeza. Namun demikian, ada beberapa keadaan yang berkeupayaan untuk membantu perkembangan manusia secara positif iaitu; (i) kejujuran, (ii) keikhlasan, (iii) kebenaran, (iv) penerimaan tanpa syarat, (v) perasaan ambil berat, dan (vi) pemahaman yang mendalam.
(Disertasi Ph.D.)

Pembelajaran dan kreativiti

Torrence (1977) dalam bukunya, Creativity in the Classroom menyatakan, untuk meningkatkan potensi kreatif pelajar menerusi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas atau studio, beliau mencadangkan agar proses pengajaran dan pembelajaran sewajarnya dilihat daripada tiga bahagian utama iaitu; (i) sebelum memulakan pengajaran pembelajaran, (ii) semasa sedang berlangsungnya pengajaran pembelajaran, dan (iii) selepas melaksanakan pengajaran pembelajaran.

Di bahagian sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran, antara beberapa aspek yang perlu diberikan pertimbangan adalah melibatkan; (i) konfrontasi dengan kekaburan dan ketidakpastian, (ii) mewujudkan atau memuncakkan jangkaan, (iii) perkara yang biasa, dibuat aneh dan yang aneh dibuat biasa, (iv) melihat pada sesuatu daripada beberapa perkara yang berbeza, seperti psikologi, sosiologi, fizikal, dan pendapat emosional, (v) soalan-soalan yang provokatif untuk memunculkan atau menyediakan pemeriksaan maklumat dalam cara-cara yang baru, (vi) membuat ramalan daripada maklumat yang terhad dan dikehendaki, (vii) memberikan tugas-tugas secara berstruktur dan diberi tanda-tanda atau arah panduan, dan (viii) mengalu-alukan kelainan dan galakan untuk membawa langkah lain melebihi apa yang difahami.

Di bahagian dua pula, iaitu sepanjang berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran, beberapa aspek perlu dipastikan, antaranya; (i) peningkatan yang berterusan terhadap jangkaan, (ii) memberi galakan kreatif dan positif secara klinikal berasaskan kemahiran atau penerimaan had-had tertentu, (iii) kesedaran dan kebimbangan mengenai masalah yang memuncak, (iv) mencari unsur-unsur dan kemungkinan-kemungkinan yang hilang dan diperbaiki secara sistematik dan terancang, (v) pendampingan unsur-unsur yang tiada kaitan, (vi) perkara-perkara yang misteri dan membingungkan sewajarnya dijelajahi dan diperiksa, (vii) membuat ramalan-ramalan yang berterusan sebagai peningkatan data yang dikehendaki, (viii) membuat kejutan memuncak dan sengaja dilaksanakan, dan (viii) mendorong pelajar agar berimaginasi atau berfantasi, membuat pembayangan tentang kejadian-kejadian, peristiwa atau mengingat tempat-tempat tertentu berdasarkan pengalaman peribadi yang pernah dialami.

Manakala di bahagian tiga selepas melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, aspek-aspek yang perlu dilihat ialah; (i) menjelaskan kekaburan dan ketidakpastian, (ii) mendorong jawapan-jawapan yang positif, (iii) mendorong untuk membuat penerokaan melebihi daripada aspek yang dipelajari, (iv) menghuraikan beberapa elemen seni dan prinsip rekaan melalui lukisan atau gambar, drama, cerita-cerita imaginatif dan sebagainya, (v) mencari dan membuat rumusan yang hebat (lebih baik), (vi) mendorong kepada penerokaan, percubaan dan menguji idea, (vii) membuat unjuran masa dengan melihat ke hadapan, (viii) menghuraikan dan menjelaskan aspek yang sukar diterima akal, (ix) menggandakan hipotesis dan tanggapan, dan (x) membuat pengubahsuaian dan pengulangan dalam konsepsi terhadap maklumat yang diperlukan.

Michael (1983) dalam kajiannya ada menjelaskan, 71% seniman (artis) menegaskan dengan menghadiri pameran, melihat hasil karya seniman (artis) lain dan melibatkan diri dengan pameran boleh memberi rangsangan dan pengalaman yang diperlukan oleh pelajar. Pameran boleh dilakukan secara dalaman atau pelajar dibawa untuk lawatan ke galeri pameran seni. Lebih daripada 62% seniman (artis) ini bersetuju bahawa proses berfikir, merasa dan melihat (proses membuat pemerhatian dan apresiasi) adalah aspek-aspek penting dalam proses kreatif dan lebih penting daripada itu, pelajar perlu diajar mengalami atau merasai nilai dalaman (pembentukan sensitiviti atau kepekaan perasaan).

Dalam konteks penghasilan karya seni, penggunaan alat, bahan dan proses kerja perlu dilakukan dengan rasa seronok dan perkara-perkara ini sewajarnya boleh menjadi pendorong untuk melaksanakan kerja-kerja seni. Justeru guru perlu menyediakan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dengan bahan dan alatan secara lebih terancang untuk memastikannya mendapat pengalaman seni yang baik. Ini dibuktikan dengan 87% seniman (artis) menyatakan hubungan antara pengkarya dengan alat, bahan dan proses amat penting sebagai suatu motivasi.

Michael juga menyatakan, seramai 79% seniman (artis) bersetuju bahawa idea termasuk di dalamnya tentang bidang, topik, konsep, ilham dan media adalah mempunyai kepentingan yang sama. Justeru tidak adil jika sesuatu pengkaryaan atau penciptaan hanya mementingkan idea atau media secara tidak seimbang; gabungan kedua-duanya sangat penting. Guru perlu sedar bahawa idea boleh berkembang menerusi kajian, penerokaan dan eksperimen dengan media dan ianya perlu bergabung atau boleh disatukan.

Konsep pembelajaran seni secara terperinci menjelaskan keupayaan efektif semua deria dalam pembelajaran iaitu menggabungkan prinsip dan prosedur melihat secara teliti, memerhati dan mengkaji dengan menggunakan kepekaan deria, latih tubi dan pengulangan dalam aktiviti melakar atau melukis serta membentuk pembelajaran yang fleksibel iaitu boleh melalui pengubahsuaian yang berbeza-beza dan diubah-ubah bersesuaian dengan konteks dan keperluan pelajar.

Costa (1984) pula menyatakan, untuk meningkatkan strategi metakognitif dan kreativiti pelajar, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira, iaitu; (i) membuat pelan perancangan, (ii) menjana soalan-soalan yang berkaitan atau di luar jangkaan, (iii) membuat sesuatu pemilihan dengan berhati-hati, (iv) menilai kriteria secara berulang-ulang atau membuat semakan, (v) memberi ganjaran-ganjaran atau kredit, (vi) menolak kepercayaan dan salah tanggap ungkapan "saya tidak boleh", (vii) membuat refleksi terhadap idea-idea pelajar, (viii) melabelkan kelakuan atau sikap pelajar secara umum dan hindari melakukannya secara khusus, (ix) menjelaskan istilah-istilah tertentu kepada pelajar, (x) memahami peranan permainan dan simulasi, (xi) perlu membina dan menyimpan jurnal atau dokumen berkaitan, dan (xii) membuat peragaan atau persembahan kepada rakan-rakan yang berperanan sebagai pemerhati.

Manakala dalam konteks persekitaran pembelajaran pula, Costa turut menyatakan antara pertimbangan untuk menggalakkan dan meningkatkan kreativiti pelajar adalah aspek-aspek yang melibatkan; (i) komunikasi antara pelajar dengan guru, (ii) konsensus atau membuat persetujuan bersama, (iii) konsisten atau ketekalan dalam menentukan matlamat, (iv) kejelasan tentang objektif, tujuan dan hasil pembelajaran, (v) mementingkan kesepaduan ilmu yang disampaikan, (vi) membuat pertimbangan yang sewajarnya dalam setiap perkara, (vii) memikirkan tentang kepentingan masyarakat, (viii) menunjukkan komitmen dalam setiap aspek, (ix) kebimbangan yang positif seperti berusaha secara berterusan dengan memikirkan tentang faktor masa atau sebarang kekangan, (x) menjaga keselamatan dan keselesaan ruang, dan (xi) mewujudkan kerjasama antara satu dengan yang lain.

Glover dan Bruning (1987) dalam penulisannya telah membuat enam cadangan dalam tujuan meningkatkan kreativiti di persekitaran pembelajaran bilik darjah atau studio. Cadangan tersebut ialah; (i) perlu diwujudkan persekitaran yang luar biasa, sentiasa memiliki perbezaan atau kelainan terutamanya aspek-aspek penyoalan yang diutarakan kepada pelajar. Guru-guru juga tidak sewajarnya menolak sebarang soalan daripada pelajar walaupun soalan tersebut berada di luar konteks, (ii) cuba untuk memungkinkan dan mencari nilai-nilai positif kepada semua bentuk idea yang diutarakan atau dicadangkan oleh pelajar, (iii) membuat pengiraan mata atau point secara sistematik dan memberi ganjaran-ganjaran yang berbentuk kreatif kepada pelajar, (iv) menjangka dan mengharapkan sesuatu yang bersifat kreatif atau mempunyai nilai dan berkonsepkan kreativiti pelajar, (v) dalam tujuan memberikan pemarkahan, sewajarnya penilaian terhadap kreativiti diberikan keutamaan, dan (vi) melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada mana-mana model tingkah laku yang kreatif.

Sisk (1989) dalam kertas kerjanya yang bertajuk Creativity: Potential and Progress telah membincangkan dan menghuraikan empat tahap kritikal yang berkesinambungan dan berkaitan antara satu dengan yang lain dalam tujuan untuk meningkatkan potensi kreatif individu. Empat tahap tersebut ialah tahap (i) persediaan, (ii) pengeraman, (iii) pengilhaman, dan (iv) penentuan, yang dibina dan dijelaskan berasaskan kepada model klasik tentang proses kreatif oleh Graham Wallas yang dinyatakannya pada tahun 1926 dalam bukunya The Art of Thought.

Dalam kertas kerja tersebut, Sisk juga mencadangkan beberapa perkara yang boleh dicuba untuk meningkatkan kreativiti guru berasaskan kepada aspek-aspek yang kreatif menerusi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik-teknik yang digunakan dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajarannya. Beliau juga mencadangkan untuk meningkatkan potensi kreatif individu, terdapat beberapa perkara yang boleh dipraktikkan, antaranya ialah; (i) membaca untuk menyelesaikan masalah, (ii) menonton televisyen, video atau seumpamanya, (iii) mendengar muzik, (iv) berehat (atau tidur) dalam tempoh yang sekejap, (v) bermeditasi (membuat renungan mendalam), dan (vi) merenung atau melihat pada sesebuah objek atau benda dengan penuh kepekaan.

Shaughnessy (1991) dalam kajiannya yang bertajuk The Supportive Educational Environment for Creativity, telah menjelaskan tentang pemupukan potensi kreatif yang dapat dilakukan menerusi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Beliau mendapati bahawa faktor guru merupakan aspek yang sangat penting. Selain daripada memberi pengajaran pembelajaran berasaskan kepada kandungan kurikulum, penekanan adalah terhadap kelaziman-kelaziman tertentu dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran berterusan berdasarkan fakta-fakta dan kemahiran asas. Beliau juga menyatakan tentang peribadi seorang guru yang profesional, sewajarnya seorang yang kompeten dan mempunyai pengetahuan pedagogi di samping menguasai kemahiran dan pengetahuan isi kandungan dalam tujuan pembentukan, pembangunan dan peningkatan potensi kreatif pelajar.

Hamblen (1992) seorang profesor Pendidikan Seni, dalam kertas kerjanya bertajuk Research and Theories Supporting Art Instruction for Instrumental Outcomes, yang dibentangkan dalam Annual Conference of the American Educational Research Association ada menyatakan, guru-guru sangat percaya bahawa melalui pengajaran pembelajaran Pendidikan Seni boleh meningkatkan pemikiran kreatif pelajar, membentuk kesedaran kendiri dalam kalangan pelajar, bijak dalam membuat atau membentuk hubungan sosial, mempunyai tahap ketidakhadiran yang rendah, dan boleh meningkatkan tahap pencapaian pelajar dalam lain-lain subjek atau mata pelajaran.

Di peringkat awal kertas kerja ini, Hamblem membincangkan tentang kriteria-kriteria keperluan kognitif dan proses-proses yang berkaitan dalam pengajaran Seni Visual. Kesimpulan yang dapat dijelaskan daripada perbincangan itu ialah; (i) Pendidikan Seni menyediakan sebuah latar yang berkeupayaan untuk peningkatan tahap pengetahuan artistik, dan (ii) hubungan dalam pengetahuan artistik itu mestilah boleh dikaitkan dengan lain-lain subjek atau mata pelajaran yang terdapat di sekolah. Di bahagian kedua kertas kerja ini Hamblem menyatakan tentang dapatan-dapatan yang memperlihatkan bahawa Pendidikan Seni sangat berfaedah kepada perkembangan potensi peribadi pelajar di samping berkeupayaan untuk meningkatkan motivasi pelajar.

Dalam tujuan merangsang kreativiti pelajar, melalui latihan-latihan, aktiviti atau gerakkerja yang dilakukan, Gilbert (1998) ada menyatakan, menerusi buku lakaran/lukisan ataupun portfolio yang dihasilkan, ianya berkeupayaan memberi suatu konsep pembentukan pemikiran yang dapat digabungkan secara bersama-sama dengan persoalan bagaimana untuk mengetahui, memahami dan menterjemah bentuk-bentuk seni. Menerusi kajian-kajian teks dan visual, lakaran-lakaran yang dilakukan dalam portfolio, ia merupakan peringkat-peringkat yang dapat menggambarkan perkembangan pemikiran pelajar dalam usaha menterjemah bentuk-bentuk visual. Perkembangan pemikiran pelajar yang tergambar dalam portfolio berlaku secara bebas untuk memperkembangkan ideanya berdasarkan subjek atau objek yang dipilih atau mendasari sesuatu isu dan permasalahan.

Sebenarnya, merangsang kreativiti merupakan sebahagian daripada matlamat keseluruhan kurikulum dan menjadi prinsip dalam pengajaran. Kesungguhan dalam melaksana dan menjana kreativiti adalah inti pati prinsip dan falsafah yang tersirat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam memenuhi tujuan ini, Cropley dan Urban (2000) ada mencadangkan; (i) rangsang dan kekalkan situasi yang membenarkan pelajar bercakap, berfikir dan bekerja secara bebas tanpa tekanan dan ketakutan, (ii) cuba elakkan reaksi negatif atau penyingkiran idea dan soalan-soalan oleh pelajar, (iii) beri galakan dan dorongan untuk sentiasa bekerjasama, (iv) perlu adakan ruang untuk refleksi ke atas kerja-kerja yang dilakukan, (v) sentiasa memberi ruang kepada keseronokan dalam bekerja, (vi) galakan pelajar berinteraksi dengan subjek dan idea dalam bentuk soal jawab, (vii) dorong pelajar untuk menjelaskan tentang idea mereka, (viii) sediakan suasana yang menguji, mencabar, merangsang sehingga pelajar akan berfikir di luar kotak pemikiran, (ix) hindari penyelesaian masalah yang berulang atau sama, (x) bertindak sebagai pembimbing dan wujudkan soalan-soalan berbentuk konstruktif, dan (xi) elakkan soalan yang tertutup dan jawapan ‘ya atau tidak’.

Selain daripada kenyataan-kenyataan yang dinyatakan di atas, Pendidikan Seni Visual juga sangat ideal untuk menangani pelajar-pelajar yang bermasalah pembelajaran atau seumpamanya. Sebagai contoh, sebuah kajian yang dijalankan oleh Pergjini (1999), The Visual Arts as a Therapeutic Process for Young Children. Kajian ini berasaskan kepada aktiviti-aktiviti dalam Pendidikan Seni dan telah menjelaskan bahawa asas kepada keupayaan dalam melaksanakan proses kreatif itu ialah; (i) pengalaman: berdasarkan kepada pengalaman melihat imej daripada sumber yang lain, contohnya seperti buku-buku bergambar, (ii) ekspresi: sesebuah pengalaman yang dapat mencetuskan sesuatu kepada hasil lukisan atau bentuk-bentuk seni yang dilakukan selanjutnya, dan (iii) komunikasi: keupayaan pelajar untuk menjelaskan dan menerangkan secara verbal tentang imej atau bentuk-bentuk karya yang dihasilkan. Aspek penting dalam kajian ini membentuk motivasi dan keyakinan pelajar terhadap perkara-perkara yang dilakukan. Menerusi pengalaman melihat dan meluahkan sesuatu secara visual tentang sesuatu yang difikirkan dan membuat penjelasan sama ada membuat apresiasi atau kritikan tentang sesebuah karya, secara langsung dengan tanpa rasa terpaksa atau tertekan pelajar telah melalui suatu proses yang menanamkan keyakinan dalam diri mereka berasaskan keupayaan-keupayaan yang ada. Guru sebagai pembimbing hendaklah bersikap membantu dan menggalakkan pelajar untuk terus menyatakan sesuatu yang mereka fahami. Guru sewajarnya jangan sesekali menyekat atau merendah-rendahkan apa yang diketahui oleh pelajarnya.

Wiskirchen (1994) dalam kajiannya yang mengintegrasikan antara Seni Visual dengan ko kurikulum dalam kalangan pelajar telah mendapati bahawa guru-guru dan pelajar kurang memahami tentang proses kreatif yang berlaku dengan penglibatan kemahiran dalam menghubungkaitkan antara kurikulum Seni Visual dengan ko kurikulum. Walau bagaimanapun melalui kajian ini, beliau mendapati bahawa pelajar menampakkan pemahaman kepada beberapa subjek yang diajar tetapi masih belum berkeupayaan dan tidak berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks bilik darjah dan studio seni.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Bailey, Jones dan McGown (1995), mereka telah menyatakan tentang kepentingan dan peranan imej visual atau imej grafik dalam teks menerusi kajian yang dilakukannya. Asas kepada kajian yang dilakukan oleh mereka adalah berpunca daripada mengenal pasti permasalahan yang dilalui oleh guru-guru untuk menjelaskan sesuatu makna atau konsep daripada sebuah buku teks yang semata-mata dipenuhi dengan tulisan atau huruf-huruf sahaja tanpa gambar atau seumpamanya. Kajiannya yang dilakukan ke atas 25 orang pelajar telah mendapati bahawa semua pelajar terlibat dengan mempersembahkan imej visual melalui tugasan-tugasan mereka terutamanya sewaktu sumbang saran dan pembentangan.

Melalui temu bual dalam kajian yang dilakukan itu juga, mereka mendapati bahawa pelajar lebih berasa mudah untuk berfikir dan memperkembangkan tentang sesuatu idea dengan melibatkan imej-imej visual yang berkaitan dengan isu yang dikaji oleh pelajar. Peranan imej visual tersebut menjadi lebih berkesan jika pelajar mempunyai kemahiran yang kreatif dalam mempersembahkan imej visual berserta kemahiran dalam menggunakan teknologi komputer. Kesimpulan yang boleh dinyatakan kepada kajian mereka itu menunjukkan pentingnya seseorang guru mempunyai kemahiran untuk menjelaskan sesuatu konsep menerusi sekeping gambar atau sebarang imej visual yang berkaitan, berbanding dengan penjelasan ayat dan perkataan yang sering kali mengakibatkan kebosanan pelajar.

Hamza dan Nash (1996) telah melakukan sebuah kajian dengan tujuan untuk membina dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang berkeupayaan membentuk pemikiran kreatif dan mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah serta membuat keputusan. Kajian tersebut dilakukan kepada seramai 113 orang pelajar secara temu bual separa struktur. Dapatan daripada kajian itu menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan terbentuknya fikiran kreatif pelajar dalam menyelesaikan masalah adalah didasari oleh personaliti dan sikap guru, pengurusan kelas atau studio, latar belakang pengetahuan dan pengalaman guru, interaksi yang berlaku dalam kalangan pelajar dengan guru, dan sikap pelajar di samping peranan guru dalam melaksanakan pendekatan dan kaedah-kaedah yang digunakan sewaktu menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Sewaktu menyampaikan pengajaran dan pembelajaran juga, terdapat berbagai-bagai pendekatan dan kaedah yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk memperkayakan pengetahuan pelajar menerusi pelbagai kemahiran dan keupayaan pelajar. Pendekatan dan kaedah yang digunakan oleh guru adalah bertujuan membentuk pemahaman pelajar terhadap makna-makna dan konsep-konsep tertentu.

Stephen (1996) telah mencadangkan dalam kajiannya tentang kepentingan mempunyai pengetahuan tentang komputer dalam Pendidikan Seni Visual. Pengetahuan dan kemahiran dalam Pendidikan Seni Visual dapat dikembangkan melalui aktiviti-aktiviti pengayaan berasaskan kepada beberapa kategori yang melibatkan bahan visual. Bahan-bahan visual tersebut boleh dibina dengan bantuan penggunaan komputer. Dengan menggunakan bahan-bahan visual tersebut pelajar dengan mudah akan menerima proses pembentukan makna atau konsep menerusi aktiviti yang dilakukan. Pelajar berkeupayaan untuk membina makna berdasarkan bahan-bahan yang dilihat, dirasai dan dipelajari terutamanya dalam penghasilan karya-karya seni.

Selain daripada itu, beliau juga menjelaskan tentang kepentingan sesi apresiasi karya dalam setiap aktiviti menerusi bidang-bidang yang khusus dalam seni visual. Beliau juga mencadangkan untuk mengekalkan keupayaan dan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah; (i) keupayaan dan konsisten guru untuk mendedahkan pengalaman perasaan, membuat persepsi, dan mempunyai idea atau konsep yang luas tentang Pendidikan Seni Visual, (ii) mempunyai kesedaran tentang kehebatan dan kepentingan Pendidikan Seni Visual, (iii) penguasaan dalam menggunakan peralatan dan media pengajaran, dan (iv) berkemahiran untuk membentuk dan merancang aktiviti atau gerakkerja secara sistematik tentang kandungan pengajaran berasaskan perancangan harian.

Jongeward (1997) dalam kajiannya yang dilaksanakan berdasarkan kepada sebuah projek bertajuk Design: Focus on Creative Process yang dijalankan selama 10 minggu telah mendapati bahawa proses yang berlaku dalam projeknya dapat memberi banyak faedah berasaskan kepada; (i) pembuktian integrasi seniman sebagai penyelidik dengan projek yang dilaksanakan, (ii) membentuk kesepaduan antara projek yang dilakukan dengan kajian utama, (iii) menampakkan kemesraan antara penyelidik dengan peserta-peserta dalam projeknya, (iv) menampakkan keserasian antara projek dengan analisa data yang dilakukan, dan (v) menampakkan keserasian antara projek dengan peserta kajian. Kajian yang dijalankan oleh Jongeward merupakan satu contoh bagaimana pendekatan artistik dilaksanakan dalam sesebuah projek berasaskan penyelidikan. Projek-projek yang dilakukan oleh seseorang guru adalah bertujuan untuk mencungkil bakat pelajar. Tahap-tahap perkembangan yang berlaku dalam sesebuah projek berkeupayaan untuk mengesan atau mengenal pasti kreativiti yang berlaku atau yang dapat dilihat melalui projek atau tugasan yang diberikan.

Annarella (2000) dalam kajiannya bertajuk Making Creativity and Imagination Part of the Curriculum, beliau menyatakan bahawa mencungkil bakat kreatif pelajar merupakan matlamat yang utama dan realistik kepada guru. Menurut beliau, pengajaran kreatif adalah melibatkan; (i) memastikan sentiasa berlakunya pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar, (ii) menggunakan pendekatan tematik dalam menjelaskan isi kandungan pelajaran, (iii) sentiasa melakukan usaha kepada peningkatan motivasi, (iv) menggunakan proses pembelajaran koperatif dan kolaboratif, dan (v) sentiasa menggunakan dan menggalakkan aktiviti-aktiviti seni yang kreatif.

Stone (2001) ada menyatakan, seorang guru yang baik mestilah seseorang yang sentiasa memastikan pelajarnya mempunyai daya cipta yang berterusan. Guru juga perlu sentiasa mencari cara-cara atau kaedah baru untuk mengajar, sentiasa mempunyai sumber inspirasi baru, melibatkan borang-borang tertentu untuk merekodkan dan melaksanakan pemantauan setiap tugasan, perkembangan pelajarnya dan sentiasa menggalakkan atau memberi motivasi kepada pelajarnya dalam perkara yang berkaitan dengan kemajuan atau kejayaan.

Beliau juga mencadangkan kepada guru untuk merancang tentang sesuatu pelaksanaan pengajaran atau dalam usaha membentuk sesuatu pemahaman berdasarkan kepada konsep-konsep tertentu. Perkara penting bagi guru adalah bermatlamatkan membentuk ingatan di dalam pemikiran pelajar. Menurut beliau lagi, guru juga sewajarnya berusaha memastikan pelajarnya berada dalam situasi yang memuaskan, sentiasa berusaha untuk melebarkan pengetahuan dan kemahiran, menyedarkan pelajar kepada nilai-nilai kepekaan terhadap persekitaran, berdaya cipta, dan melaksanakan sesuatu dengan penuh minat dan ianya berlangsung dalam suasana yang gembira atau sentiasa menjadikan pengajaran dan pembelajaran dalam persekitaran yang ceria untuk merangsang motivasi pelajar.

Reid dan Petocz (2004) dalam penulisannya bertajuk Learning Domains and the Process of Creativity, melihat kreativiti daripada pelbagai arah dan daripada pelbagai disiplin yang berbeza. Mereka menyatakan, dalam disiplin pendidikan - kreativiti dilihat sebagai sesuatu yang inovatif; dalam disiplin perniagaan - kreativiti dilihat sebagai keusahawanan; dalam disiplin matematik - kreativiti dilihat sebagai penyelesaian masalah; dalam disiplin muzik - kreativiti dilihat sebagai peningkatan tentang sesuatu keupayaan atau kebolehan dengan menyediakan peluang dalam ruang yang selesa. Jelasnya, mereka menyimpulkan, menerusi kepelbagaian disiplin itu lahirlah pelbagai produk atau karya seni yang boleh diukur atau dipastikan kreativitinya mengikut kepakaran tertentu dalam sesuatu bidang, berasaskan kepada peraturan-peraturan, pendekatan, dan konsep-konsep tertentu yang berkaitan dengan pengertian kreativiti.
(Disertasi Ph.D.)