IslamiCity.com Apabila membincangkan sebarang aspek peradaban Islam, matlamat yang akhir dan dasar kreatifnya mestilah dilihat sebagai berlandaskan Al-Quran, kitab suci Islam. Budaya Islam sebenarnya “budaya Al-Quran” kerana takrif, struktur, matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat budaya Islam itu semuanya dihasilkan daripada seni penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam abad ketujuh Masihi. Orang Islam tidaklah sekadar mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran hakiki daripada Al-Quran. Perkara yang juga begitu mendesak dan memaksa adalah idea-idea Al-Quran tentang alam semula jadi, tentang manusia dan semua makhluk hidup yang lain, tentang pengetahuan, tentang institusi sosial, politik dan ekonomi yang diperlukan bagi mengendalikan masyarakat yang sihat. Pendeknya, semua ini meliputi setiap cabang pembelajaran dan aktiviti kehidupan manusia. Ini bermakna bahawa dalam Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, terdapat prinsip-prinsip asas bagi keseluruhan budaya dan peradaban. Tanpa wahyu tentang prinsip-prinsip asal itu, budaya tidak dapat dibangunkan. Tanpa wahyu itu juga, mungkin tidak akan ada agama Islam, negara Islam, falsafah Islam, undang-undang Islam, masyarakat Islam mahupun organisasi politik dan ekonomi Islam. Seni peradaban Islam perlu juga dilihat sebagai pernyataan estetik yang berasaskan Al-Quran. Aspek budaya Islam ini harus dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat Al-Quran dari segi asas dan motivasi. Begitulah juga seni peradaban Islam haruslah dilihat sebagai ungkapan estetika yang sama bentuknya dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya kesenian Islam adalah kesenian Al-Quran. al-Faruqi. (1992). Atlas Budaya Islam.
QuranExplorer.com

Followers

Monday, 4 July 2011

...kisah seorang pencuri...

Pada hari ini. Heboh berita dalam akhbar dan semua jenis media massa tentang seorang pencuri yang memasuki sebuah rumah yang penghuninya sedang menyedari kedatangan pencuri. Sewaktu keluar meninggalkan rumah tersebut, pencuri itu telah menulis sekeping nota dan meninggalkan kad pengenalannya di meja ruang tamu. Ini dilakukan adalah untuk menyediakan bahan bukti bahawa beliau telah memasuki rumah itu dan telah menyapu bersih barang yang disukainya. Kesemua barang-barang yang dicurinya turut disenaraikan dalam nota yang tinggalkan itu.

Diberitakan juga, polis mengklasifikasikan peristiwa itu sebagai sebuah sejarah kriminal. Sumber polis juga telah menyatakan bahawa pihak polis tidak akan melakukan sebarang siasatan walaupun mengetahui tentang peristiwa bersejarah itu dan adanya bahan-bahan bukti untuk pendakwaan. Polis memilih sikap ini kerana mangsa kejadian curi tidak mahu membuat sebarang laporan kepada polis walaupun didesak oleh jiran-jirannya. Peristiwa bersejarah ini berlaku di Kolumpo.