IslamiCity.com Apabila membincangkan sebarang aspek peradaban Islam, matlamat yang akhir dan dasar kreatifnya mestilah dilihat sebagai berlandaskan Al-Quran, kitab suci Islam. Budaya Islam sebenarnya “budaya Al-Quran” kerana takrif, struktur, matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat budaya Islam itu semuanya dihasilkan daripada seni penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam abad ketujuh Masihi. Orang Islam tidaklah sekadar mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran hakiki daripada Al-Quran. Perkara yang juga begitu mendesak dan memaksa adalah idea-idea Al-Quran tentang alam semula jadi, tentang manusia dan semua makhluk hidup yang lain, tentang pengetahuan, tentang institusi sosial, politik dan ekonomi yang diperlukan bagi mengendalikan masyarakat yang sihat. Pendeknya, semua ini meliputi setiap cabang pembelajaran dan aktiviti kehidupan manusia. Ini bermakna bahawa dalam Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, terdapat prinsip-prinsip asas bagi keseluruhan budaya dan peradaban. Tanpa wahyu tentang prinsip-prinsip asal itu, budaya tidak dapat dibangunkan. Tanpa wahyu itu juga, mungkin tidak akan ada agama Islam, negara Islam, falsafah Islam, undang-undang Islam, masyarakat Islam mahupun organisasi politik dan ekonomi Islam. Seni peradaban Islam perlu juga dilihat sebagai pernyataan estetik yang berasaskan Al-Quran. Aspek budaya Islam ini harus dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat Al-Quran dari segi asas dan motivasi. Begitulah juga seni peradaban Islam haruslah dilihat sebagai ungkapan estetika yang sama bentuknya dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya kesenian Islam adalah kesenian Al-Quran. al-Faruqi. (1992). Atlas Budaya Islam.
QuranExplorer.com

Followers

Sunday, 28 November 2010

Hab hiburan

*Ahmad Afif Ahmad Mohtari Yasim (MK)

Merujuk kepada tulisan Yang Dipertua MPMUM bertarikh1 November 2010, pihak MPMUM telah menyatakan pandangan bahawa mereka menyokong rancangan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub hiburan malam bagi memacu Program Transformasi Ekonomi (ETP) yang digagaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak.

Selaku wakil mahasiswa Islam, saya tidak bersetuju dengan pendirian yang dinyatakan oleh beliau kerana secara konsepnya penubuhan hub hiburan malam adalah secara jelas akan mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada perkembangan sosial negara dan bertentangan dengan perintah agama serta tidak akan mampu memacu Program Transformasi Ekonomi (ETP) buat jangka masa yang panjang.

Dalam tulisan tersebut, beliau menyatakan bahawa pelaksanaan hub hiburan malam sebagai salah satu elemen dalam memperkasa sektor pelancongan yang dapat memberi keuntungan yang mencecah RM1.8 billion sekiranya berjaya dilaksanakan nanti.

Namun hakikatnya keuntungan yang dinilai secara langsung daripada perolehan dalam sektor ini sebenarnya tidak bersifat menyeluruh dan belum mengambil kira perbelanjaan balas yang bakal ditanggung hasil implikasi-implikasi negatif yang akan timbul dalam bidang sosial hasil pelaksanaan hub hiburan malam ini.

Bahkan jika dinilai kembali, kerugian yang lebih besar daripada nilai keuntungan tersebut yang akan ditanggung negara untuk merawat kebejatan sosial dan jenayah yang akan timbul sekiranya hub hiburan malam dilaksanakan.

Perkara sebegini seharusnya difahami dengan melihat kesan jangka panjang iaitu apabila hub hiburan malam ini dilaksanakan, unsur-unsur negatif akan dibawa masuk secara langsung dan pembudayaannya diperkasakan secara tidak langsung.

Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan kemunculan pesta-pesta malam yang sudah tentu tidak terlepas daripada penjualan minuman keras akan menambahkan lagi penyakit barah sosial dalam masyarakat.

Umum mengetahui kesan buruk yang akan dialami daripada senario sebegini dan itu belum lagi ditambah dengan kemunculan pusat-pusat judi yang dihalalkan atau diberi permit secara sah untuk menghidupkan hiburan malam seperti mana yang telah berlaku dan dibiarkan berlaku di Genting Highlands.

Maka menerusi tersebarnya wabak judi ini, penderaan terhadap anak dan isteri, krisis hutang dengan along dan banyak lagi masalah sosial yang timbul secara tidak langsungnya akan membawa kepada keruntuhan institusi keluarga, kekacauan institusi sosial dan juga kebejatan akhlak masyarakat.

Sudah tentu perbelanjaan yang diperlukan untuk memperbaiki masalah ini lebih besar daripada keuntungan yang dimiliki kerana untuk memakmurkan ekonomi sesebuah negara, kita memerlukan tenaga kerja atau sistem sosial yang stabil secara keseluruhannya.

Sementara itu, berkenaan citarasa rakyat Malaysia yang inginkan hiburan, saya berpendapat bahawa garis panduan yang jelas serta mengikut syariat Islam dan nilai-nilai ketimuran yang disepakati sejagat oleh masyarakat yang mengamalkan budaya timur di Malaysia perlulah dipertimbangkan dan dijadikan haluan dasar kepada jenis-jenis hiburan yang boleh dilaksanakan.

Hub hiburan malam secara jelasnya masih lagi belum diperincikan secara nyata, namun bibit-bibit kepada jenis hiburan yang akan dilaksanakan jelas dibuktikan melalui beberapa aktiviti hiburan yang tidak sihat, tidak menepati syariat dan juga melanggar adab-adab ketimuran.

Ini dapat disaksikan menerusi beberapa konsert hiburan yang menampilkan artis Barat yang tidak menepati citra ketimuran telah dianjurkan dalam negara.

Paling kontroversi adalah konsert Adam Lambert yang merupakan seorang pengamal homoseksual. Maka, bagaimanakah pula dengan hala tuju hub hiburan yang dicanangkan itu nanti?

Dalam pada itu, saya juga melihat hujah yang agak tidak rasional diberikan oleh beliau yang menyatakan bahawa rakyat tidak mempunyai tempat untuk berhibur akan menggalakkan budaya lepak jalanan dan pembukaan pusat-pusat hiburan haram. Hakikatnya, hiburan yang dikehendaki oleh rakyat bukanlah yang bersifat sedemikian rupa.

Apatah lagi yang berbentuk hiburan malam yang secara langsung menggalakkan budaya hedonisme melampau. Hiburan yang dikehendaki oleh majoriti rakyat Malaysia yang berpegang kepada budaya timur adalah bentuk hiburan yang mendidik dan bertatasusila dan bukannya hiburan bebas yang diambil sebulat-bulatnya dari Barat.

Kenyataan beliau itu juga sebenarnya merupakan satu penghinaan kepada intelek dan ketokohan mahasiswa untuk berfikir secara rasional dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama dan budaya timur.

Akhir sekali hujah berkenaan kemampuan hub hiburan malam untuk menurunkan kejadian jenayah merupakan hujah yang tidak logik dan amat kontradik dengan kesan sebenar yang akan timbul daripada penubuhan hub hiburan malam ini.

Secara rasionalnya sudah pasti kewujudan hub hiburan malam ini akan meningkatkan lagi kadar jenayah terutama di waktu malam. Apabila semakin ramai orang keluar untuk berhibur di waktu malam, maka peluang untuk aktiviti mencuri, merompak, menyamun, berzina, merogol dan membunuh menjadi semakin mudah untuk dilakukan.

Sudah pasti golongan berada menjadi sasaran untuk penyamun dan perompak ini di tengah malam. Sementara itu, golongan wanita yang berhibur di waktu malam pula berpotensi menjadi mangsa rogol.

Lantaran itu, hub hiburan malam pada hakikatnya akan meningkatkan lagi kadar jenayah dan bukannya menurunkan kadar jenayah apatah lagi jika kita mengambil kira kesan daripada penggunaan alkohol dan pil-pil dadah dalam aktiviti hiburan terutamanya di kalangan anak muda.

Kemalangan akan meningkat serta pergaduhan jalanan juga akan meningkat yang seterusnya akan membawa kepada jenayah berat. Secara amnya, impak negatif daripada hub hiburan malam ini begitu menakutkan dan mampu merosakkan masa depan negara.

Sebagai renungan, kekuatan ekonomi sesuatu negara bergantung kepada kekuatan dan kestabilan sosial masyarakatnya. Hub hiburan malam hanyalah satu idea penyelesaian jalan singkat kepada transformasi ekonomi yang sebaliknya akan menggagalkan matlamat pengukuhan ekonomi itu sendiri untuk jangka masa panjang.

Oleh itu, pendirian PKPIM adalah jelas, bahawa hub hiburan malam akan mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada perkembangan sosial negara dan bertentangan dengan perintah agama serta tidak mampu memamcu Program Transformasi Ekonomi (ETP) buat jangka masa yang panjang.

Cadangan saya agar pihak kerajaan memperhalusi kembali berkenaaan soal ini supaya transformasi ekonomi yang ingin dilakukan mestilah memberi sumbangan secara menyeluruh kepada negara termasuklah kepada masyarakatnya. Pembinaan sosial teras kemajuan negara. Keruntuhan institusi sosial membawa kepada kehancuran negara.

*Penulis adalah exco pendidikan dan penyelidikan, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)

No comments:

Post a Comment