IslamiCity.com Apabila membincangkan sebarang aspek peradaban Islam, matlamat yang akhir dan dasar kreatifnya mestilah dilihat sebagai berlandaskan Al-Quran, kitab suci Islam. Budaya Islam sebenarnya “budaya Al-Quran” kerana takrif, struktur, matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat budaya Islam itu semuanya dihasilkan daripada seni penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam abad ketujuh Masihi. Orang Islam tidaklah sekadar mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran hakiki daripada Al-Quran. Perkara yang juga begitu mendesak dan memaksa adalah idea-idea Al-Quran tentang alam semula jadi, tentang manusia dan semua makhluk hidup yang lain, tentang pengetahuan, tentang institusi sosial, politik dan ekonomi yang diperlukan bagi mengendalikan masyarakat yang sihat. Pendeknya, semua ini meliputi setiap cabang pembelajaran dan aktiviti kehidupan manusia. Ini bermakna bahawa dalam Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, terdapat prinsip-prinsip asas bagi keseluruhan budaya dan peradaban. Tanpa wahyu tentang prinsip-prinsip asal itu, budaya tidak dapat dibangunkan. Tanpa wahyu itu juga, mungkin tidak akan ada agama Islam, negara Islam, falsafah Islam, undang-undang Islam, masyarakat Islam mahupun organisasi politik dan ekonomi Islam. Seni peradaban Islam perlu juga dilihat sebagai pernyataan estetik yang berasaskan Al-Quran. Aspek budaya Islam ini harus dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat Al-Quran dari segi asas dan motivasi. Begitulah juga seni peradaban Islam haruslah dilihat sebagai ungkapan estetika yang sama bentuknya dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya kesenian Islam adalah kesenian Al-Quran. al-Faruqi. (1992). Atlas Budaya Islam.
QuranExplorer.com

Followers

Thursday, 9 July 2009

Promoting and Developing Creativity among Art Education Students

By: Roskang Jailani
The implementation of teaching and learning in Art Education is focused on the needs of fulfilling the development of individual awareness and sensitivity towards the values of positive mindset. Aesthetic qualities, such as imaginative, creative, intellectual, spiritual, emotional and physical balance, and harmony, are crucial in understanding and appreciating their world. Throughout a teaching and learning process that is focused on practical activities and exploring meaning through visual context, art education is believed to able to challenge the creative thinking because all activities are conducted based on the process of problem solving and decision making in producing the artwork. Art education is highly involved with creativity especially in defining the quality and the form of artwork. The study based on the empirical explanation of creative process throughout the teaching and learning of art education, define that learning and teaching given highly impact in promoting and developing the creation of creativity among students. Some of the main aspects that contributed to the creation of creativity, are the learning experience that students gain through studio learning process, factors and influences that supported and blocked their creativity, the understanding of choosing the right tools and equipments, the used of medium and techniques, the importance of conducive learning environment, the need of doing references and information gathering from various sources in the process of defining, creating meaning, and producing quality form of artwork.
(Ph.D.Dissert.)

No comments:

Post a Comment