IslamiCity.com Apabila membincangkan sebarang aspek peradaban Islam, matlamat yang akhir dan dasar kreatifnya mestilah dilihat sebagai berlandaskan Al-Quran, kitab suci Islam. Budaya Islam sebenarnya “budaya Al-Quran” kerana takrif, struktur, matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat budaya Islam itu semuanya dihasilkan daripada seni penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam abad ketujuh Masihi. Orang Islam tidaklah sekadar mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran hakiki daripada Al-Quran. Perkara yang juga begitu mendesak dan memaksa adalah idea-idea Al-Quran tentang alam semula jadi, tentang manusia dan semua makhluk hidup yang lain, tentang pengetahuan, tentang institusi sosial, politik dan ekonomi yang diperlukan bagi mengendalikan masyarakat yang sihat. Pendeknya, semua ini meliputi setiap cabang pembelajaran dan aktiviti kehidupan manusia. Ini bermakna bahawa dalam Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, terdapat prinsip-prinsip asas bagi keseluruhan budaya dan peradaban. Tanpa wahyu tentang prinsip-prinsip asal itu, budaya tidak dapat dibangunkan. Tanpa wahyu itu juga, mungkin tidak akan ada agama Islam, negara Islam, falsafah Islam, undang-undang Islam, masyarakat Islam mahupun organisasi politik dan ekonomi Islam. Seni peradaban Islam perlu juga dilihat sebagai pernyataan estetik yang berasaskan Al-Quran. Aspek budaya Islam ini harus dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat Al-Quran dari segi asas dan motivasi. Begitulah juga seni peradaban Islam haruslah dilihat sebagai ungkapan estetika yang sama bentuknya dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya kesenian Islam adalah kesenian Al-Quran. al-Faruqi. (1992). Atlas Budaya Islam.
QuranExplorer.com

Followers

Friday, 3 July 2009

Student of art teacher

EDUCATION: Art Makes a Permanent Impression

June 30, 2009
BERLIN — The Stephen Decatur High School Arts in Education program is permanently on display. All you have to do is walk in the main front entrance or the main back entrance of SDHS and look up. What you will see is a series of stained glass windows created by the students of art teacher, Cynthia Pilchard and visiting stained glass artist, Lucinda Shaw.

Through the Arts in Education program, students created individual designs that became a complete panorama. From the process, students learned how to create and cut a glass design, how to copper foil, solder, putty, apply a patina finish and install windows. Additionally, they learned the values of setting goals, team work, problem solving, craftsmanship and pride.

The Arts in Education program is seeking funding to complete the last four windows during the 2009-2010 school year. If you are interested in supporting this project, contact Pilchard at 410-641-2171 or pilchardsdhs@yahoo.com or SDHS Principal Lou Taylor at 41-641-2171.
(http://www.delmarvanow.com/article/20090630/NEWS01/90630010/1002/EDUCATION--Art-Makes-a-Permanent-Impression)

No comments:

Post a Comment